Д 24-4, Медицинска опрема

Позив за подношење понуда, Д 24-4. 30.10.2018. Обавештење о покретању прег.поступка без објав. позива за подношење понуда, Д 24-4, 30.10.2018. Конкурсна документација, Д 24-4, 30.10.2018. Izvor: DZ Palilula,

Д 9, Лабораторијски материјал

Измене и допуне конкурсне документације 2, Д 9, 03.05.2018. Oбавештење о продужењу рока 1, Д 9, 03.05.2018. Измене и допуне конкурсне документације 1, Д 9, 27.04.2018. Oбавештење о продужењу рока, Д 9, 27.04.2018. Одговор на питање 1, Д 9, 26.04.2018. Измене и допуне конкурсне докуметнације, Д 9, 20.04.2018. Одговор на питање, Д 9, 17.04.2018. Конкурсна … pročitajte više