ЈН ОП 8Д/19 Остали медицински и лабораторијски материјал

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8Д/19 – добра – остали медицински и лабораторијски материјал за период до годину дана. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 8Д/19 Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/

ЈН ОП 7Д/19 Остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало)

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7Д/19 – добра – остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало) за период до годину дана (по партијама). Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/19 Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/

Претходна обавештења за 2019. годину

Претходна обавештења о покретању поступака јавних набавки за 2019. годину: Инвестиционо одржавање Лабораторијски тестови и реагенси Лекови у здравственој установи Лекови ван листе лекова Медицинска опрема Намирнице за припремање хране Остали медицински и лабораторијски материјал Остали уградни материјал у ортопедији Санитетски потрошни материјал Сервисирање и поправка медицинске опреме Стаплери, мрежице и остали уградни материјал у … pročitajte više

ЈН МВ 3Д/19 Замена мотора на покретном кревету апарата Task Force Monitor произвођача „Schiller“

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 3Д/19 – добра – замена мотора на покретном кревету апарата Task Force Monitor произвођача „Schiller“. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН МВ 3Д/19 Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/