Obavijest o izboru kandidata – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3432/17-1/2018.Čakovec, 04.12.2018. Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (M/Ž), objavljenog u Narodnim novinama, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST 1. Za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme na poslovima FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – VIŠI STRUČNI REFERENT ZA NABAVU

Natječaj Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu u Županijskoj bolnici Čakovec na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla s probnim radom do 3 mjeseca na poslovima: 1. VIŠI STRUČNI … pročitajte više

ANKETA O ZADOVOLJSTVU PACIJENATA 2018

  U ŽB Čakovec održana je anketa o zadovoljstvu pacijenata u skladu s Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/11).Anketa je provedena u razdoblju od 1.7.-30.9.2018. godine.Zahvaljujemo se svim našim pacijentima i njihovim najbližima koji sudjelovali u anketi jer bi bez njihovih odgovora bilo znatno teže uvidjeti naše nedostatke i … pročitajte više

Natječaji na poslovima doktora medicine/magistra medicinske biokemije – kandidata za specijalizaciju

Natječaj Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16–Ispravak i 6/17), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju magistra medicinske biokemije (NN 73/08) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) i članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr. med., spec. opće kirurgije, ortopedije i … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto KUHAR/ICA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto KUHAR/ICA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. održat će se 06.12.2018. godine s početkom u 10,45 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Kristina Cirkvenčić2. Martina Hažić Ako se kandidat ne odazove na intervju, … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNIK U PRAONI

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNIK U PRAONI za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. održat će se 10.12.2018. godine s početkom u 09:00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1.Božica Sutnjak2. Jasna Stojko3. Monika Šarić4. Antonija Turk Ako se … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto SPREMAČICA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto SPREMAČICA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. održat će se 06.12.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Natalija Hranilović2. Žanet Horvat3. Alenka Korunić4. Žaklina Marciuš5. Tatjana Radek6. Božica … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. i 01-3432/15-2/2018. održat će se 07.12.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Ines Baumgartner2. Valentina Bogdan3. Lana Ciglar4. Kristina Đunđuš5. … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA FIZIOTERAPIJE za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. održat će se 05.12.2018. godine s početkom u 11,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Ena Bayer2. Dominik Kljakić3. Marko Kovaček4. Martina Levanić5. Laura Lisjak6. … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto BOLNIČAR

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 03.12.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto BOLNIČAR za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2806/2-18. održat će se 05.12.2018. godine s početkom u 12,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Zdenka Čekunec2. Josip Medved3. Martina Novak4. Mišo Perko5. Nenad Šantek Ako … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNI TERAPEUT

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 30.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNI TERAPEUT za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3432/15-1/2018. održat će se 05.12.2018. godine s početkom u 09,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Veronika Drk2. Manuela Novak3. Laura Šamec Ako se kandidat ne … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNIK NA PRIJEVOZU HRANE

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 30.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNIK NA PRIJEVOZU HRANE za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3245/1/2018. održat će se 05.12.2018. godine s početkom u 09,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Franjo Mesarić Ako se kandidat ne odazove na … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 30.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto LABORATORIJSKI TEHNIČAR za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3432/15-3/2018. održat će se 04.12.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Tina Horvat2. Klementina Mesarić3. Sanja Žerjav Ako se kandidat ne … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 30.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-3432/16-1/2018. održat će se 03.12.2018. godine s početkom u 11,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Andrea Brodarić2. Monika Cenko3. Lidija Jurinec4. Ivana Kapelari5. Miroslava Ladić6. … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3383/1-18.Čakovec, 14.11.2018.godine Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST I. Za sklapanje Ugovora o stručnom … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata – Doktor medicine, specijalist neurologije

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3436/1-18.Čakovec, 13.11.2018.godine Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (M/Ž) objavljenog na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama, Županijska bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST 1. Za sklapanje Ugovora o … pročitajte više

Natječaji za zapošljavanje na neodređeno

Natječaj Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr. med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 do 3 mjeseca) na poslovima: 1. Prvostupnik/ca fizioterapije –1 … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I. G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 mjeseca) na poslovima: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO – LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – RADNIK U PRAONI

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 1 mjeseca) na poslovima: RADNIK U PRAONI – 2 izvršitelja Uvjeti:• … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – LABORATORIJSKI TEHNIČAR

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnih radnika u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima: LABORATORIJSKI TEHNIČAR – 2 izvršitelja Uvjeti:• Završena … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – RADNI TERAPEUT

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 mjeseca) na poslovima: RADNI TERAPEUT – 1 izvršitelj Uvjeti:• Završeni … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima: FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA – 1 izvršitelj Uvjeti:• srednja … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme, do povratka odsutnog radnika u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR– 1 izvršitelj Uvjeti:• … pročitajte više

12.11.2018. godine u Županijskoj bolnici Čakovec uvedene identifikacijske narukvice

  Dragi pacijenti Županijske bolnice Čakovec. Obavještavamo Vas da su s današnjim danom uvedene identifikacijske narukvice za sve hospitalizirane pacijente, pacijente zaprimljene na Jednodnevnu kirurgiju (JDK), u Dnevnu bolnicu ili preko Centra za hitnu medicinu – OHBP. Radi se o standardu zdravstvene skrbi koji je implementiran u većini razvijenih europskih država. Identifikacijske narukvice služe potvrdi … pročitajte više

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA PROČELNIKA KIRURGIJE I VODITELJA OPERACIJE I STERILIZACIJE

Obavijest Broj:01-3301/1/2018 Čakovec, 09.11.2018. Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA broj: 01-3301/2018 objavljenog 17.10.2018. do 25.10.2018. na web stranici Županijske bolnice Čakovec za: popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru za voditelja zdravstvenih ustrojstvenih jedinica u Županijskoj bolnici Čakovec: 1. Pročelnik/ca Službe kirurških djelatnosti2. Voditelj/ica Centralnog operacijskog … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata – Referent za materijalno knjigovodstvo i osnovna sredstva

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: Broj 01-2970/16-3/18.Čakovec, 08.11.2018.godine Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (M/Ž) objavljenog na stranicama Županijske bolnice Čakovec i Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST 1. Za sklapanje Ugovora o radu … pročitajte više

Poništenje natječaja – PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Obavijest Broj:01-2970/15-3/2018 Čakovec, 07.11.2018. Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec objavljuje PONIŠENJE NATJEČAJA broj: 01-2970/15-2/2018 objavljenog 16.10.2018. do 24.10.2018. na web stranici Županijske bolnice Čakovec te putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za: sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme do povratka odsutnog radnika sa bolovanja, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni … pročitajte više

Rangiranje bolnica prema uspješnosti

  Rangiranje bolnica prema uspješnosti Poveznica na cjelovito izvješće: https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages/2018%20Natje%C4%8Daji/DLI5.%20Izvjesce_rangiranje%20bolnica%20prema%20uspjesnosti.pdf The post Rangiranje bolnica prema uspješnosti appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Obavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje – PRVOSTUPNIK i MAGISTAR EKONOMIJE

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3288/1-18.Čakovec, 06.11.2018.godine Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST I. Za sklapanje Ugovora o stručnom … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto SPREMAČICA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 02.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto SPREMAČICA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2970/16-2/2018. održat će se 08.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. SANDRA DIMAČ2. ŽANET HORVAT3. RENATA KRAMAR4. TATJANA RADEK5. SANDRA ŠKVORC6. DRAŽENKA … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 02.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2970/15-1/2018. održat će se 06.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. VALENTINA BOGDAN2. KRISTINA HUDLER3. SINDIJA ILEKOVIĆ4. NIVES KOSALEC5. PETRA KOVAČ6. … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto REFERENT ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 02.11.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto REFERENT ZA MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2970/16-1/2018. održat će se 07.11.2018. godine s početkom u 10,00 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. ANDREA BRODARIĆ2. IVANA CVRTILA 3. … pročitajte više

Natječaj za stručno osposobljavanje – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA , za zvanje: PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 1 kandidatUvjet: Završeni odgovarajući studij Kandidati moraju zadovoljavati uvjete za sufinanciranje … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje DOKTORA MEDICINE

Natječaj Županijska bolnica Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec, zastupana po ravnatelju Robertu Grudiću, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, temeljem članka 21. Statuta raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 6 mjeseca) na poslovima: 1. Doktor medicine specijalist neurologije – 1 izvršiteljUvjeti:• … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata za stručno osposobljavanje – MAGISTAR PRAVA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3135/1-18.Čakovec, 19.10.2018.godine Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST I. Za sklapanje Ugovora o stručnom … pročitajte više

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR PROČELNIKA KIRURGIJE I VODITELJA OPERACIJE I STERILIZACIJE

Natječaj Broj: 01-3301/2018Čakovec, 17.10.2018.Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, članka 11. i 12. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijske bolnice Čakovec, ravnatelj raspisuje JAVNI NATJEČAJza popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru u Županijskoj bolnici ČakovecI.Raspisuje se natječaj za popunjavanje radnih mjesta koja podliježu reizboru (u daljnjem tekstu: reizborni položaji) za … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-3068/1/2018.Čakovec, 17.10.2018.godine Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o radu za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST I. Za sklapanje Ugovora o radu za stjecanje … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme,do povratka odsutnog radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 3 mjeseci) na poslovima: PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE – 1 izvršitelj Uvjeti:• … pročitajte više

Natječaj za zapošljavanje – REFERENT ZA MATERIJALNO KNJGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr.med., spec.opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme,do povratka odsutnog radnika, u Županijskoj bolnici Čakovec (probni rad od 2 mjeseca) na poslovima: REFERENT ZA MATERIJALNO KNJGOVODSTVO I OSNOVNA SREDSTVA – … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata – Medicinska sestra/ tehničar

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-2340/4/2018.Čakovec, 09.10.2018. Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme (M/Ž), objavljenog u Narodnim novinama, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST 1. Za sklapanje Ugovora o radu na neodređeno vrijeme na poslovima Medicinska sestra/ … pročitajte više

SIMPOZIJ INFEKTOLOŠKOG DRUŠTVA

  Više o Simpoziju Infektološkog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara „Suvremeni koncepti i izazovi za medicinsku sestru u infektologiji“ pročitajte na poveznici. Simpozij Infektološkog društva The post SIMPOZIJ INFEKTOLOŠKOG DRUŠTVA appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Obavijest o izboru kandidata – Kuhar/ica

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-2677/10-3/2018.Čakovec, 02.10.2018. Na temelju članku 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi Natječaja za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (M/Ž), objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST 1. Za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme do … pročitajte više

Obavijest o izboru kandidata na stručno osposobljavanje za MAGISTRU EKONOMIJE

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC Broj: 01-2919/1/2018.Čakovec, 01.10.2018.godine Na temelju članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, a u svezi natječaja za sklapanje Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (M/Ž), objavljenog na internet stranicama Zavoda za zapošljavanje, Županijska bolnica Čakovec, I. G. Kovačića 1e, daje slijedeću OBAVIJEST I. Za sklapanje Ugovora o stručnom … pročitajte više

Natječaj za stručno osposobljavanje – MAGISTAR PRAVA

Natječaj Temeljem članka 21. Statuta Županijske bolnice Čakovec, I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec,ravnatelj, Robert Grudić, dr. med., spec. opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, raspisuje NATJEČAJ za sklapanje Ugovora o STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA u trajanju od 12 mjeseci, za zvanje: MAGISTAR PRAVA – 1 kandidatUvjet: Završeni odgovarajući studij Kandidati … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto – PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 28.09.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2677/9-1/2018. i br. 01-2340/2/2018 održat će se 03.10.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Antonela Bešenić2. Nikola Čopor3. Anamari Hrženjak4. Mihael … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto – MEDICINSKA SESTRA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 29.08.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto MEDICINSKA SESTRA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2677/9-2/2018. i 01-2340/2/2018. održat će se 03.10.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. LANA CIGLAR2. AMBER DRAVINEC3. MIHAEL JURAS4. LANA KOMAR5. … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto – KUHARA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 28.09.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto KUHARA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2677/10-2/2018. održat će se 02.10.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Kristina Crkvenčić Ako se kandidat ne odazove na intervju, smatra se … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto – RADNIK NA PRIJEVOZU HRANE

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 28.09.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto RADNIK NA PRIJEVOZU HRANE za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2677/10-3/2018. održat će se 02.10.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Franjo Mesarić Ako se kandidat ne odazove na … pročitajte više

Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto – SPREMAČICA

Obavijest ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVECČakovec, 29.08.2018. Obavijest o održavanju intervjua za radno mjesto SPREMAČICA za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete po natječaju br. 01-2677/10-1/2018. održat će se 02.10.2018. godine s početkom u 08,30 sati u Dvorani za sastanke u Ravnateljstvu bolnice za slijedeće kandidate: 1. Spomenka Balog2. Lidija Cvrtnjak3. Alenka Korunić4. Anita Lončarić5. Martina Novak6. Maja … pročitajte više