Дневни распоред лекара Друге здравствене амбуланте за месец фебруар 2019.

 

ДАТУМ ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

    ЛЕКАР-СЕСТРА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

    ЛЕКАР-СЕСТРА

01.02.2019 Цакић др Марија

Рогановић др Маја г.о.

Блажић др Светлана г.о.

Бракмић др  Јасмина

Рончевић др Дуња

Ињац др Снежана г.о.

04.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Рончевић др Дуња

Ињац др Снежана г.о.

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Блажић др Светлана г.о.

05.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Блажић др Светлана г.о.

06.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Блажић др Светлана г.о.

07.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Блажић др Светлана г.о.

08.02.2019 БракмићдрЈасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Блажић др Светлана г.о.

11.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

12.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

13.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

14.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

18.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

19.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

20.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

21.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

22.02.2019 Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

25.01.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

26.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

27.02.2019 БлажићдрСветлана                                                                                 Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

28.02.2019 Блажић др Светлана

Цакић др Марија

Рогановић др Маја

Бракмић др  Јасмина

Ињац др Снежана

Рончевић др Дуња

Source: Dom zdravlja Kikinda, http://dzki.rs/