КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА У ДОМУ ЗДРАВЉА СВРЉИГ

У Дому здравља “Др Љубинко Ђорђевић” у Сврљигу, у недељу 09. децембра 2018. године, у оквиру континуиране медицинске едукације, организоваће се курс “Прехоспитално збрињавање дисајног пута”. Курс је организован од стране Друштва лекара ургентне медицине Србије и одлуком Здравственог савета Србије бр 153-02-3135/2018-01 акредитован је као Национални курс 1.

Source

Izvor: Dom zdravlja Svrljig, http://domzdravlja.svrljig.rs/,