Леп пример сарадње

Дом здравља Бач је 9. августа уступио Клиничком центру Војводине на коришћење апарат „аутопулс за аутоматску реанимацију“. Том приликом је директор дома здравља др Жељко Меселџија овај медицински апарат предао проф. др Едити Стокић – помоћнику директора за здравствo КЦВ, чему су присуствовали представници ове две здравствене установе.

Izvor: Klinički centar Vojvodine,