Оглас за пријем у радни однос на одређено време

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

  1. Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и то:

a) 1 (један) техничар-електроничар на хемодијализи (средња стручна спрема-електро смер) ради попуне радног места техничар-електроничар на хемодијализи Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;

b) 2 (два) мајстора одржавања (средња стручна спрема-електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

 

Source: Klinički centar Kragujevac