Осврт на здравствену заштиту у Београду

здравствена заштитаПримарну здравствену заштиту у Београду пружа 16 домова здравља и 6 заводa, у којима је у 2017. години било укупно 8.418 запослених. У домовима здравља радило је 1.658 лекара и 3.186 медицинских сестара, док је у заводима било 400 лекара и 740 медицинских сестара-техничара.

У 2017. години у просеку је домове здравља свакога дана посетило 40.514 пацијената, којима је дневно пружено 71.966 дијагностичких и терапијских услуга и 1.915 услуга здравственог васпитања.

Током 2017. године у заводима је обављено 667.343 посете лекару, 1.727.910 дијагностичких и терапијских услуга и 103.412 услуга здравственог васпитања.

Izvor: Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, http://www.zdravlje.org.rs/,