Превентивни прегледи слуха

Поступајући по иницијативи Министарства здравља Републике Србије Општa болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор од 18. до 22. марта 2019. године у периоду од 13:00 до 15:00 часова организује:

  • ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ СЛУХА

Наведени прегледи обављаће се у згради Специјалистичких амбуланти Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, улица Војвођанска 75.

Прегледе могу обавити сви заинтересовани грађани, дакле и они грађани који немају регулисано здравствено осигурање.

Source: Opšta bolnica “Dr Radivoj Simonović” Sombor, www.bolnicasombor.org.rs