СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 10.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 10.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 266.495,21
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  2.128.644,70
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  15.100,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 10.07.2019. 2.410.239,91
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 10.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ  1.450.208,40
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  349.335,29
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  1.799.543,69
OСТАЈЕ     А – Б 610.696,22

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/