СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.03.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 12.03.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 312.837,15
ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  128.438,31
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  29.750,00
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.03.2019. 471.025,46
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.03.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  –
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ
OСТАЈЕ     А – Б 471.025,46

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/