СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.07.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 24.07.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 495.641,48
2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  128.438,31
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  23.950,00
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.07.2019. 648.029,79
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.07.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ  263.059,45
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  263.059,45
OСТАЈЕ     А – Б 384.970,34

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/