СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.06.2019.
Назив установе: Дом здравља Брус
СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 28.06.2019.
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 111.952,02
111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  352.250,75
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ
А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.06.2019. 464.202,77
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 28.06.2019.
1 ПЛАТЕ
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ
3 ПРЕВОЗ
4 ЕНЕРГЕНТИ
5 ИСХРАНА БОЛЕСНИКА
6 МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ  47.555,50
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА
7 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
8 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
Б) УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  47.555,50
OСТАЈЕ     А – Б 416.647,27

Source: Dom zdravlja Brus, http://dzbrus.org.rs/