ЈНМВ 01/2019

На порталу за јавне набавке објављена је следећа ЈНМВ 01/2019 МЕДИЦИНСКА ПОМАГАЛА JNMV 2019 01 Poziv za podnošenje ponuda – Pomagala JNMV 2019 01 KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Pomagala JNMV 2019 01 SPECIFIKACIJA POTREBA – POMAGALA
Source: Dom zdravlja Sečanj, www.domzdravljasecanj.rs