ЈН МВ 25Д/19 Разни болнички инвентар (душеци, колица, ноћни ормарићи и др.)

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 25Д/19 – добра – разни болнички инвентар (душеци, колица, ноћни ормарићи и др.).

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН МВ 25Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/