ЈН МВ 26Д/19 Потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 26Д/19 – добра – потрошни материјал за медицинску опрему разних произвођача, за период од годину дана.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН МВ 26Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/