ЈН МВ 42Д/18 Заштитна опрема за Дијагностички Имиџинг Центар

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 42Д/18 – добра – заштитна опрема за Дијагностички Имиџинг Центар.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН МВ 42Д/18

Izvor: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/,