ЈН МВ 8Д/19

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН МВ 8Д/19 – добра – резервни део за РТГ апарат VISION U (подни статив са носачем РТГ цеви и флет панел детектора за РТГ апарат), са уградњом и калибрацијом.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН МВ 8Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/