ЈН ОП 2У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме произвођача Philips

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 2У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме произвођача Philips (за период до дванаест месеци).

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 2У/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/