ЈН ОП 27Д/18 Набавка дизел агрегата 275kWA сa монтажом и уградњом

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 27Д/18 – добра – набавка дизел агрегата  275kWA сa монтажом и уградњом.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 27Д/18

Izvor: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/,