ЈН ОП 29Д/19 Набавка медицинске опреме – дерматоскоп

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 29Д/19 – добра – набавка медицинске опреме – дерматоскоп.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 29Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/