ЈН ОП 3Р/19 Радови на санацији и адаптација простора за централну стерилизацију

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 3Р/19 – радови – радови на санацији и адаптација простора за централну стерилизацију.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 3Р/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/