ЈН ОП 4У/19 Сервисирање и поправка медицинске опреме

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4У/19 – услуге – сервисирање и поправка медицинске опреме за период до годину дана (по партијама).

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 4У/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/