ЈН ОП 65Д/18 Лабораторијски реагенси и потрошни материјал

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 65Д/18 – добра – лабораторијски реагенси и потрошни материјал.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 65Д/18

Izvor: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/,