ЈН ОП 66Д/18 Резервни део за апарат за терапију бола Dolorclast

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 66Д/18 – добра – резервни део за апарат за терапију бола Dolorclast.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 66Д/18

Izvor: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/,