ЈН ОП 7Д/19 Остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало)

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 7Д/19 – добра – остали уградни материјал у хирургији (стаплери, мрежице и остало) за период до годину дана (по партијама).

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 7Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/