ЈН ОП 8Д/19 Остали медицински и лабораторијски материјал

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 8Д/19 – добра – остали медицински и лабораторијски материјал за период до годину дана.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација ЈН ОП 8Д/19

Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/