Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom

Izbeljivanje zuba kao najmanje invazivna a u isto vreme najefikasnija metoda i dalje intrigira brojne istraživače koji ispituju različite aspekte kako bi se otklonile eventualne nedoumice i sumnje koje prate ovaj postupak.   The post Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom appeared first on Neodent. Source: Neodent, http://www.neodent.rs/

Polutrajne nadoknade, kada i kako?

Zbog nepredviđenih okolnosti (odlaganja u zubno tehničkoj laboratoriji, nemogućnosti pacijenta da završi započetu terapiju, nekih dodatnih interevencija u okviru preprotetske pripreme), privremene nadoknade, u nekim situacijama, moraju da funkcionišu tokom dužeg vremenskog perioda. Takođe, nekada je odlaganje u izradi definitivnih fiksnih zubnih nadoknada namerno i unapred planirano, kao što su situacije kada imamo pacijente sa … pročitajte više

Rešite problem osetljivih zuba

Iako se ranije osetljivost zuba uglavnom smatrala oboljenjem starijeg životnog doba, novija istraživanja pokazuju da je ona zapravo najprevalentnija u starosnoj grupi pacijenata od 20-30 godina. Razloge svakako treba tražiti u drugačijem tempu života, promenama u ishrani i stresu koji može dovesti do razvoja bruksizma. Čak do 30 procenata odrasle populacije u nekom trenutku svog … pročitajte više

Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Motor poseduje deset programa memorije koji daju mogućnost da se memoriše više rotirajućih endodontskih sistema, što olakšava rad terapeutu koji ih u toku svog rada može menjati. Posebna pogodnost ovog endo-motora je što poseduje brzinu od 250 do 1200 rpm a torque od 0,5 do 3,5 N.cm što omogućava njegovu primenu sa svim rotirajućim mašinskim endo-sistemima koji … pročitajte više

Privremene nadoknade kada i kako?

Moderni koncepti rekonstruktivne stomatologije uvode nova rešenja prilikom postavljanja terapijskog plana i protetske rehabilitacije pacijenta.  Odgovarajuća komunikacija i savetovanje pacijenta sa estetskim problemima predstavlja možda i najbitniju fazu terapije. The post Privremene nadoknade kada i kako? appeared first on Neodent. Izvor: Neodent, http://www.neodent.rs/,

Uklonite bele mrlje bez brušenja

Sama intervencija traje do 30 minuta, i rezultati su vidljivi odmah po završetku tretmana. Gleđ je potpuno restaurirana, homogene translucencije, sjajna i glatka. The post Uklonite bele mrlje bez brušenja appeared first on Neodent. Izvor: Neodent, http://www.neodent.rs/,

Šta je alternativa skalpelu?

Način upotrebe: Trimer se postavi pod uglom od 45 stepeni, brzina bi trebala da bude tri do četiri puta manja nego prilikom preparacije dijamantskim borerima. Trebalo bi izbeći višestruko korišćenje na istom mestu. Nakon nekog vremena, trimer se može ponovo koristiti na istom mestu, da bi se dodatno podstakla koagulacija. Pogledajte kako Tissue Trimer radi. … pročitajte više

Zašto dobar stomatolog ne ignoriše marketing

5. Investitori se menjaju. Ekonomski razvoj je spor i vrlo malo investicija se isplati. Kao rezultat toga, privatne grupacije akcionara otkupljuju stomatološke ordinacije. Ordinacije predstavljaju dobru investiciju kada ne posluju dobro. Grupa investitora može doći, kupiti je, posle preprodati profitirati. To je sve dobro, ali zašto dozvoliti da neko drugi profitira? Usmerite Vašu poslovnu praksu … pročitajte više

Zhermack preparati za dezinfekciju

Linija proizvoda Zeta Hygiene se sastoji od sledećih proizvoda:   Zeta 1 ultra – koncentrat za dezinfekciju instrumenata i borera koncentrovan dezificijent i deterdžent bez aldehida sadrži inhibitore korozije i produžava trajanje instrumenata spektar: uništava bakterije, gljivice, mikobakterije i viruse način upotrebe: koristi se kao rastvor 1%, instrumenti se potapaju 60min, ili 15min u ultrazvučnoj … pročitajte više

BT-Race

Kako se BT-Race koristi? BT1 10/.06 se koristi prvi za stvaranje putanje instrumenata i konzervativno proširenje koronalnog dela. BT2 35 se koristi drugi, on služi za proširenje apikalne trećine korena. On takođe sadrži BT vrh koji mu omogućava lako i brzo napredovanje u kanalu. Izuzetno je fleksibilan. BR3 35/.04 je poslednji, on se koristi za … pročitajte više

Ko su Oral Dizajneri?

O grupi   Kroz strast, prijateljstvo, poštovanje, inspiraciju, razumevanje, profesionalnost i deljenje, stvara se nova generacija profesionalaca. Grupa koja evoluira poslednjih 25 godina. Ta zajednica će nastaviti da raste i bez sumnje će u buduće biti referenca za inspirisanje i prenošenje znanja u svetu stomatološkog umeća. Da bi postao član Oral Dizajn grupe potrebne su … pročitajte više

Intervju Ljubomir Mićić – Stomatolog u Mozambiku

  Već je izvesno da će sledeći projekat, u vlastitoj organizaciji, biti Tanzanija u periodu od 21.-31.3.2017. Tim će činiti 15 članova, od kojih su 4 doktora stomatologije već potvrdili učešće (2 iz Beča). Pored ovog projekta, ponuđena mi je saradnja na još 4 međunarodna projekta (Tanzanija, Ruanda, Panama, Dominikanska republika), ali prioritet u sledećoj … pročitajte više

VERTISE FLOW samoadhezivni tečni kompozit

PREDNOSTI: Jednostavna i brza klinička procedura zahvaljujući činjenici da nije neophodno nagrizati zakošenu gleđ i dentin kao i da nije  potrebno koristiti adheziv pre aplikacije Vertise flow Umanjena postoperativna preosetljivost jer nema bojazni od presušivanja dentina tokom procedure. Bolja kontrola vlažnosti, umanjena mogućnost greške tokom rada upravo zahvaljujući jednostavnoj kliničkoj proceduri upotrebe. Superiorna estetika u … pročitajte više

OptiBond XTR – univerzalan adheziv VI generacije

  PRIMENA KOD DIREKTNE RESTAURACIJE Kompozitna i kompomerna restauracija. Priprema kompozita, keramike, metala i cirkona. Postavljanje podloga kod restauracije amalgamom i kompozitom. Postavljanje podloga na površine koje su preosetljive i/ili sa izloženim korenom. Izrada kruničnog dela nadogradnje od auto, svetlosno ili dvostruko polimerizujućih kompozitnih materijala.   PRIMENA KOD INDIREKTNE RESTAURACIJE Fasete. Inleji, onleji, krune, mostovi … pročitajte više