Materijal za čišćenje (po grupama)

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Materijal za čišćenje (po grupama)”   Dokumentacija o nabavi Poziv za dostavu ponude Troškovnik – Grupa 1. Sredstva za čišćenje Troškovnik – Grupa 2. Specijalna sredstva za pranje i čišćenje razne opreme Troškovnik – Grupa 3. Kolica i mopovi za čišćenje Troškovnik – Grupa 4. Pribor za čišćenje Troškovnik- … pročitajte više

Poziv na tehničke konzultacije_UZV uređaji

Poziv na tehničke konzultacije – UZV uređaji Tehničke konzultacije_poziv_UZV uređaji Troškovnik – grupa 33_ 07.06.2019. KONZ. Troškovnik – grupa 35_ 03.06.2019. KONZ. Troškovnik – grupa 36_ KONAČAN KONZ. Troškovnik – grupa 38_07.06.2019. KONZ. Troškovnik – grupa 39_ 03 06 2019. KONZ. Troškovnik – grupa 40_ 07.06.2019. KONZ. Troškovnik – grupa 41_ 07.06.2019. KONZ.   The … pročitajte više

Opći medicinski potrošni materijal – Papir za medicinske aparate (po grupama)

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Opći medicinski potrošni materijal – Papir za medicinske aparate (po grupama)” Dokumentacija o nabavi Poziv za dostavu ponude Troškovnik     The post Opći medicinski potrošni materijal – Papir za medicinske aparate (po grupama) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Poziv na tehničke konzultacije

Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka javne nabave Nabava medicinske opreme br. 5 – Videobronhoskopska konfiguracija, grupa 50 Tehničke konzultacije_poziv_22052019 Grupa 50 Videobronhoskopska konfiguracija_21052019       The post Poziv na tehničke konzultacije appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Poziv na tehničke konzultacije

Poziv na tehničke konzultacije za pripremu postupka javne nabave Nabava medicinske opreme br. 5 – Videobronhoskopska konfiguracija, grupa 50 Tehničke konzultacije_poziv_22052019 Grupa 50 Videobronhoskopska konfiguracija_21052019       The post Poziv na tehničke konzultacije appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Tinte i toneri (po grupama)

Postupak jednostavne nabave za predmet “Tinte i toneri (po grupama)” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Tinte i toneri (po grupama) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

UPS uređaji za neprekidno napajanje u operacijskoj sali

Postupak jednostavne nabave za predmet “UPS uređaji za neprekidno napajanje u operacijskoj sali” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post UPS uređaji za neprekidno napajanje u operacijskoj sali appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Popravak uređaja za pranje noćnih posuda

Postupak jednostavne nabave za predmet “Popravak uređaja za pranje noćnih posuda” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Popravak uređaja za pranje noćnih posuda appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Trapezi za bolničke krevete

Postupak jednostavne nabave za predmet “Trapezi za bolničke krevete” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Trapezi za bolničke krevete appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Održavanje Getinge A.B. uređaja (ponovljeni postupak)

Postupak jednostavne nabave za: “Održavanje Getinge A.B. uređaja (ponovljeni postupak)” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Održavanje Getinge A.B. uređaja (ponovljeni postupak) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Usluge u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Baterijski ulošci

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Baterijski ulošci” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Baterijski ulošci appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži – I. izmjena

I. izmjene dokumentacije o nabavi i troškovnika za postupak jednostavne nabave za predmet: “Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži”. Dokumentacija o nabavi – 1 IZMJENA Troškovnik – 1. IZMJENA Poziv za dostavu ponude – Izmjena The post Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži – I. izmjena appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Pregled i održavanje strojeva u praonici rublja

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Pregled i održavanje strojeva u praonici rublja” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Pregled i održavanje strojeva u praonici rublja appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži” Dokumentacija o nabavi Poziv za dostavu ponude Troškovnik   The post Usluga u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Zbrinjavanje gorivog otpada

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Zbrinjavanje gorivog otpada” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Zbrinjavanje gorivog otpada appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Samoljepljive bar code etikete

Postupak jednostavne nabave za predmet “Samoljepljive bar code etikete” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Samoljepljive bar code etikete appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Žigovi i faksimili

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Žigovi i faksimili” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Žigovi i faksimili appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Održavanje Getinge A.B. uređaja

Postupak jednostavne nabave za: “Održavanje Getinge A.B. uređaja” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik The post Održavanje Getinge A.B. uređaja appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Tekstilni materijal i pribor za šivanje

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Tekstilni materijal i pribor za šivanje”. Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik gr. 1. – Tekstilni materijal Troškovnik gr. 2. – Plastificirani materijal Troškovnik gr. 3. – Dugmad Troškovnik gr. 4.- Konci Troškovnik gr. 5 – Materijal za šivanje I Troškovnik gr. 6 – Materijal za šivanje II Troškovnik … pročitajte više

Usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Usluga u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Tabletirana sol

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Tabletirana sol” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troskovnik   The post Tabletirana sol appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Plan nabave za 2019. godinu Županijske bolnice Čakovec

Plan nabave za 2019. godinu Županijske bolnice Čakovec  Plan nabave za 2019. godinu Županijske bolnice Čakovec Obrazloženje Plana nabave za 2019. godinu Županijske bolnice Čakovec   The post Plan nabave za 2019. godinu Županijske bolnice Čakovec appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

III. rebalans Plana nabave za 2018. godinu Županijske bolnice Čakovec

III. Rebalans Plana nabave za 2018. godinu Županijske bolnice Čakovec III. Rebalans Plana nabave Županijske bolnice Čakovec za 2018 godinu  Obrazloženje III. izmjena i dopuna plana nabave za 2018.godinu   The post III. rebalans Plana nabave za 2018. godinu Županijske bolnice Čakovec appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Rebalans Plana nabave Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu

Rebalans Plana nabave Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu Rebalans Plana nabave Županijske bolnice Čakovec za 2018 godinu Obrazloženje II. izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu The post Rebalans Plana nabave Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Source: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr

Hapteni za alergologiju

Postupak jednostavne nabave za predmet: “Hapteni za alergologiju” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Hapteni za alergologiju appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

TS Plus RDP Printer edition (enterprise call)

Postupak jednostavne nabave za predmet “TS Plus RDP Printer edition (enterprise call)” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post TS Plus RDP Printer edition (enterprise call) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja (ponovljeni postupak)

Postupak jednostavne nabave za postupak “Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja” (ponovljeni postupak Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja (ponovljeni postupak) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

OS Windows server 2016std

Postupak jednostavne nabave za predmet “OS Windows server 2016std” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik     The post OS Windows server 2016std appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Preklopnik

Postupak jednostavne nabave za “Preklopnik”Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik       The post Preklopnik appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja

Postupak jednostavne nabave za predmet “Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Nabava i implementacija virtualizacije poslužitelja appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Termo printeri

Postupak jednostavne nabave za predmet “Termo printeri” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Termo printeri appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Server

Postupak jednostavne nabave za predmet “Server” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Server appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Firewall obnova licence

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave “Firewall obnova licence”. Poziv za dostavu ponude – web stranica Dokumentacija o nabavi Troškovnik The post Firewall obnova licence appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Ladica za diskove za backup

Postupak jednostavne nabave za predmet “Ladica za diskove za backup” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Ladica za diskove za backup appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Madraci

Postupak jednostavne nabave za predmet “Madraci” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Madraci appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Redovni servis i održavanje dizala

Postupak jednostavne nabave za predmet “Redovni servis i održavanje dizala” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Prilog I. Tehničke specifikacije Troškovnik The post Redovni servis i održavanje dizala appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Usluga umjeravanja centrifuga

Postupak jednostavne nabave za predmet “Usluga umjeravanja centrifuga” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Usluga umjeravanja centrifuga appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

PVC ČAŠE

Postupak jednostavne nabave za predmet “PVC čaše” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post PVC ČAŠE appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Radovi na uređenju prostora odjela – Medicinsko biokemijski laboratorij i Oftalmološka poliklinika

Postupak jednostavne nabave za predmet “Radovi na uređenju prostora odjela – Medicinsko biokemijski laboratorij i Oftalmološka poliklinika  Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Radovi na uređenju prostora odjela – Medicinsko biokemijski laboratorij i Oftalmološka poliklinika appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Usluga održavanja agregata

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Usluga održavanja agregata” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Usluga održavanja agregata appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Staklo

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Staklo” Obrazac 1. – Ponudbeni list Poziv za dostavu ponude Troškovnik   The post Staklo appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Popravak dizala

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Popravak dizala” Dokumentacija o nabavi Troškovnik Poziv za dostavu ponude   The post Popravak dizala appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Kante za smeće

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Kante za smeće” Dokumentacija o nabavi Troškovnik – Kante za smeće Poziv za dostavu ponude   The post Kante za smeće appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Servis klima uređaja (2. ponovljeni postupak)

Postupak jednostavne nabave za predmet nabave: “Servis klima uređaja (2. ponovljeni postupak)” Dokumentacija o nabavi – Servis klima uređaja (2. ponovljeni postupak) Poziv za dostavu ponude – web stranica Troškovnik – Servis klima uređaja (2. ponovljeni postupak)   The post Servis klima uređaja (2. ponovljeni postupak) appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, … pročitajte više

Potrošni IT materijal i oprema

Postupak jednostavne nabave za predmet “Potrošni IT materijal i oprema” Dokumentacija o nabavi Poziv za dostavu ponude _ internet stranica Troškovnik – grupa 1 Troškovnik – grupa 2   The post Potrošni IT materijal i oprema appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,

Hladnjaci

Postupak jednostavne nabave za predmet “Hladnjaci” Poziv za dostavu ponude Dokumentacija o nabavi Troškovnik   The post Hladnjaci appeared first on Županijska bolnica Čakovec. Izvor: Bolnica Čakovec, http://www.bolnica-cakovec.hr,