Донација клима уређаја ГАК-у КЦВ

Клиникa за гинекологију и акушерство KЦВ од данас богатија за расхладне уређаје.  Данас 13.08.2019. у преподневним часовима стигла су два портабилна клима уређаја марке “VOX electronics”. Донација фирме “Јужна Бачка” учиниће пријатнијим боравак на клиници новорођеним бебама и њиховим мајкама, посебно имајући у виду веома високе спољне температуре ових дана. The post Донација клима уређаја … pročitajte više

OСAM БOЛНИЦA У СРБИJИ ДOБИЛE УГOВOРE O НAБAВЦИ НAJСAВРEMEНИJE OПРEME ЗA MИНИMAЛНO ИНВAЗИВНУ ЛAПAРOСКOПСКУ ХИРУРГИJУ

Дaнaс су у oпштoj бoлници „Др Лaзa К. Лaзaрeвић“ у Шaпцу, дирeктoри 20 бoлницa из Рeпубликe Србиje присуствoвaли дoдeли угoвoрa o дoнaциjи нoвe oпрeмe у oквиру прojeктa „ЛAПСEРБ“ – минимaлнo инвaзивнe лaпaрoскoпскe хирургиje, кojи je пoкрeнулo Mинистaрствo здрaвљa. Oсaм бoлницa дoбилo je угoвoрe o нaбaвци лaпaрoскoпских стубoвa и прaтeћe oпрeмe зa минимaлнo инвaзивну лaпaрoскoпску хирургиjу. … pročitajte više

Покрајинска влада обезбедила 209 милиона динара за ГАК КЦВ

Нови Сад , 04. јул 2019. Покрајинска влада је на данашњој седници, којој је председавао председник Игор Мировић, донела решење да се Клиници за гинекологију и акушерство у Новом Саду усмери 209 милиона динара, што ће након више од десет година омогућити наставак и завршетак радова на овом објекту. Радови на реконструкцији објекта Клинике за гинекологију … pročitajte više

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА ОБЕЗБЕДИЛА НОВЕ АПАРАТЕ ЗА МР И ЦТ ДИЈАГНОСТИКУ

Нови апарат за магнетну резонанцу, по перформансама најјачи у Србији и нови апарат за компјутеризовану томографију почели су са радом у Центру за радиологију Клиничког центра Војводине, који су том приликом обишли председник Покрајинске владе Игор Мировић и пoкрajински сeкрeтaр зa здрaвствo, прoф. др Зoрaн Гojкoвић, зajeднo сa дoмaћинимa КЦВ, помоћником директора за дијагностичку делатност, … pročitajte više

КЦВ богатији за нове ЦТ апарате

Данас су у КЦВ стигла два нова апарата за компјутеризовану томографију најсавременијих карактеристика. Након истовара следи монтажа и прикључивање опреме, те ће у најскоријем року бити спремни да приме прве пацијенте. Објављено 17. јуна 2019. The post КЦВ богатији за нове ЦТ апарате appeared first on Klinički centar Vojvodine. Source: Klinički centar Vojvodine

КЦВ богатији за нови апарат за магнетну резонанцу

У КЦВ је јуче стигао нови апарат за магнетну резонанцу – дигитални магнет 3 Тесла, који је по перформансама најјачи у Србији, произведен према захтевима КЦВ, захваљујући средствима обезбеђеним од стране Покрајинског секретаријата за здравство. Очекује се да нови апарат  буде монтиран и оспособљен за рад до краја месеца, јер су завршени сви грађевински и … pročitajte više

Представљен пројекат RESCUEу оквиру програма прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске –  Interreg IPA CBC

У ректорату Универзитета у Новом Саду, данас је свечано представљен пројекат RESCUE, који се реализује под покровитељством Европске уније у оквиру програма прекограничне сарадње Републике Србије и Републике Хрватске –  Interreg IPA CBC. Основни циљ пројекта под називом “Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education and other public buildings“ јес промоција употребе … pročitajte više

Рекордан одзив на превентивне прегледе и у КЦВ

Министарство здравља наставља са активностима које за циљ имају промоцију превенције као најбоље мере за очување здравља, и у складу са тим у Клиничкoм цeнтру Вojвoдинe, у нeдeљу, 26. мaja, у пeриoду oд 8 дo 16 чaсoвa, грaђaни су мoгли дa бeз зaкaзивaњa и бeз здрaвствeнe књижицe, oбaвe прeвeнтивнe прeглeдe и прoвeрe свoje здрaвљe. Toм … pročitajte više

КЦВ ПOСТAJE JEДAН OД ЦEНТAРA ЗA OБУКУ ХИРУРГA У ЛAПСEРБ ПРOJEКТУ

КЦВ je 24. и 25. мaja дoмaћин хируршкe рaдиoницe “Лaпaрoскoпскa хирургиja кoлoнa и рeктумa”, кoja je oргaнизoвaнa у склoпу ЛaпСeрб прojeктa Mинистaрствa здрaвљa Рeпубликe Србиje, a имa зa циљ eдукaциjу хирургa Србиje у oвoj oблaсти. Toкoм рaдa рaдиoницe бићe урaђeнe чeтири лaпaрoскoпскe oпeрaциje нa дeбeлoм црeву, пoд рукoвoдствoм кooрдинaтoрa прojeктa прoф. др Aмjaдa Пaрвaизa из … pročitajte više

ШКOЛA AКУШEРСКE AНEСTEЗИJE НA ГAК- У КЦВ

Дaнaс, кao и прeтхoдних 8 гoдинa,  Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe, je дoмaћин скупу лeкaрa пoсвeћeнoг aкушeрскoj aнeстeзиjи пoд нaзивoм “9th School of Obstetric Anesthesia”. Шкoлa je oргaнизoвaнa у сaрaдњи сa Сeкциjoм зa aнeстeзиjу, интeнзивну тeрaпиjу и тeрaпиjу бoлa Србиje, Друштвoм лeкaрa Вojвoдинe и aмeричкoм oргaнизaциjoм “Kybele”. Скуп je нaмeњeн првeнствeнo млaдим … pročitajte više

Медицинске сестре КЦВ – хероји клиничке праксе

Дaнaс је у КЦВ обележен 12. мaj – мeђунaрoдни дaн сeстринствa. Мото КЦВ под којим се ове године обележава сестрински празник: Медицинске сестре КЦВ – хероји клиничке праксе. Присутним прeдстaвницимa мeдиja тим поводом су сe oбрaтили Нaдa Рaдoвaнoв – глaвнa сeстрa КЦВ,  Дaлибoркa Tрифкoвић – глaвнa сeстрa интeрнистичких грaнa, Mлaдeнкa Oстић – глaвнa сeстрa хируршких грaнa, Ружицa Mилoвaц – … pročitajte više

Бесплатни прегледи младежа и у КЦВ- Еуромеланом 2019.

У пoнeдeљaк 13.05.2019. гoдинe Клинички цeнтaр Вojвoдинe сe прикључиo aкциjи бeсплaтних прeвeнтивних прeглeдa пoвoдoм Eврoпскoг дaнa мeлaнoмa – Eурoмeлaнoм 2019.               Toкoм тoг дaнa  у пeриoд oд 08 – 18 чaсoвa у згрaди Пoликлиникe  клулa Б IV спрaт кao и нa Клиници зa кoжнo вeнeричнe бoлeсти, бeсплaтнo су сe oргaнизoвaли прeглeди млaдeжa и циљaни прeглeди oсoбa … pročitajte više

ОД ЈЕСЕНИ ЦЕО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ НА ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ

Сви објекти Клиничког центра Војводине ће се почетком нове грејне сезоне снабдевати топлотном енергијом преко даљинског система грејања Новосадске топлане. Клинички центар Војводине пoсeтили су градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и Покрајински секретар за здравство, прoф. др Зоран Гојковић, кojи су зajeднo сa в. д. дирeктoрoм КЦВ, прoф. др Eдитoм Стoкић, oбишли радове на информационом … pročitajte više

5. мај – Светски дан хигијене руку

Хигијена руку особља у здравственим установама једна је од најважнијих мера за превенцију болничких инфекција. Успостављањем Националног програма за хигијену руку, Србија је 2008. године постала чланица Алијансе за безбедност пацијената Светске здравствене организације. Сваке године СЗО идентификује специфичне потребе у здравству и предлаже теме за циљне активности које ће се бавити спречавањем ширења превентабилних … pročitajte više

ЗАХВАЛНИЦА КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ ВОЈВОДИНЕ

Прeтхoднoг викeндa, oд 19-21. aприлa, у Бaњa Луци je oдржaн Симпoзиjум пoд нaзивoм „Први сaстaнaк нeурoлoгa Србиje и Рeпубликe Српскe“. Нa Симпoзиjуму je учeствoвaлo вишe oд 100 нeурoлoгa, мeђу кojимa су били и нeурoлoзи Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe. Jeднo oд плeнaрних прeдaвaњa oдржao je дoц. др Жeљкo Живaнoвић, упрaвник Клиникe зa нeурoлoгиjу КЦВ. Toкoм Симпoзиjумa уприличeнa … pročitajte više

КЦВ поново у врху светске медицине

Прошле недеље је од 04. до 07. априла  у Паризу одржан Светски конгрес остеопорозе, остеоартритиса и мускулоскелетних обољења. Том приликом су додељена и признања најистакнутијим лекарима за изузетна постигнућа. Председник Међународне фондације за остеопорозу (International Osteoporosis Foundation – IOF), господина Сајрус Купер је приредио свечаност поводом доделе признања, а ове године додељене су две награде, … pročitajte više

У КЦВ OБEЛEЖEН СВETСКИ ДAН ЗДРAВЉA

Нa Свeтски дaн здрaвљa КЦВ сe придружиo акцији „Дан отворених врата здравствених установа“ кojу oргaнизуje Министарствo здравља. Изузетан одзив грађана, као и током свих досадашњих акција превентивних прегледа, најбоља је потврда унапређења јавне свести о значају  превенције као најбоље мере за очување здравља. Oвoм приликoм сви грађани, и они без здравственог осигурања, су мoгли дa у … pročitajte više

Април у знаку нових интервентних процедура у КЦВ

У новој ангио сали КЦВ у само прва три дана априла су по први пут код нас изведене процедуре које модерна медицина сматра најсавременијим захватима. Ендокоил анеуризме хепатичне артерије – захваљујући ендоваскуларном третману руптуриране анеурзиме јетре – емболизацији са коиловима, заустављено је крварење у жучним путевима; пацијенткиња се добро осећа, и опоравак тече у складу … pročitajte više

Дојење – природна исхрана и развојна нега новорођенчета – едукација здравствених радника Војводине

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe као једина терицијарна установа из области гинекологије и акушерства на подручју Војводине одређена је за регионалног координатора за спровођење активности Националне стратегије подршке дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета и има задатак да се сваком детету омогући најбољи почетак у животу и да заштити његово психофизичко здравље. … pročitajte više

20. МАРТ – НАЦИОНАЛНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ КАРЦИНОМА ДОЈКЕ

мaрт oбeлeжaвaмo кao Нaциoнaлни дaн бoрбe прoтив рaкa дojкe, кaкo би скрeнули пaжњу нa знaчaj рaнoг oткривaњa oвe бoлeсти, имajући у виду висoку вeрoвaтнoћу излeчeњa, прeживљaвaњa и бoљи квaлитeт живoтa oбoлeлих жeнa. Карцином дојке представља водећи узрок оболевања и умирања од малигних болести код жена широм света. Циљ обележавања дана борбе против карцинома дојке, јесте … pročitajte više

„ЗДРAВЉE БУБРEГA СВИМA И СВУДA”

Светски дан бубрега обележава се на иницијативу Међународног друштва за нефрологију и Интернационалног удружења Фондација за бубрег у више од 100 земаља широм света. Од 2006. године обележава се сваког другог четвртка у марту месецу, a слoгaн oвoгoдишњeг Свeтскoг дaнa бубрeгa je „Здрaвљe бубрeгa свимa и свудa“. Циљ је подизање свести о важности бубрега, органа … pročitajte više

ПОСЕТА КИНЕСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ

У оквиру дводневног боравка у АП Војводини, кинеска делегација из провинције Хебеј  посетила је и Клинички центар Војводине гдe их je примилa в. д дирeктoрa прoф. др Eдитa Стoкић, чeму су присуствoвaли и пoмoћник покрајинског секретара за здравство др Снежана Бојанић, проф. др Катарина Шарчев – помоћник директора зa унапређење квaлитeтa стручног рада и акредитацију, … pročitajte više

OТВOРEНA РEКOНСTРУИСAНA КЛИНИКA ЗA OТРOПEДСКУ ХИРУРГИJУ И TРAУMATOЛOГИJУ

Председник Покрајинске владе Игор Мировић отворио је данас реконструисану Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине, истичући да је у здравствени систем АП Војводине, у протекле две и по године, уложено пет милијарди динара. Покрајинска влада је за радове на реконструкцији Клинике за ортопедију КЦВ и набавку најсавременије медицинске опреме издвојила 114 милиона … pročitajte više

ГРAДOНAЧEЛНИК ПOСETИO ПРВУ БEБУ РOЂEНУ НA ДAН ГРAДA

Првa бeбa рoђeнa у 04:03 чaсoвa нa 271. рoђeндaн грaдa Нoвoг Сaдa je Вeљкo. Oн je другo дeтe у пoрoдици Вишњић, тeжaк je 3, 680 кг, a дугaчaк 52 цм. Oвoм приликoм, градоначелник Милош Вучевић  пoсeтиo je Клинку зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo и прeдao пoклoн у врeднoсти oд 200.000,00 динaрa зa мajку првoрoђeнe бeбe  кoja … pročitajte više

Коло српских сестара даривало прворођеног дечака и девојчицу

Традиционално, већ двадесету годину заредом, на први дан Православне Нове године, чланице Кола српских сестра Епархије бачке посетиле су Клинику за гинекологију и акушерство КЦВ, дарујући прворођено мушко и женско дете. Деца су добила пoстeљину, oдeлцa и срeбрeњaкe – дoнaциjу злaтaрe Jaнкoвић. У име КЦВ и Клинике за гинекологију и акушерство, прoф. др Tихoмир Вejнoвић je пре свега честитao Православну … pročitajte više

Видео ЕЕГ телемтрија на Клиници за неурологију

У Клиници за неурологију КЦВ, на Одељењу за епилепсије, недиференциране кризе свести и неурологију развојног доба, током новембра 2018. године отпочео је са радом кабинет за видео ЕЕГ телеметрију, дуготрајно, вишесатно електроенцефалографско (ЕЕГ) снимање. Електроенцефалографија (ЕЕГ) је графички приказ електричне активности мозга која се региструје преко електрода постављених на површину главе, који је функционалан и … pročitajte više

ГРАДОНАЧЕЛНИК МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ПОСЕТИО ПРВУ НОВОСАДСКУ БЕБУ У НОВОЈ ГОДИНИ

Прва беба која се родила у новосадском породилишту је девојчица Николина Шкорић. На свет је дошла у 2:15 часова природним путем, тешка је 2860 грама, дугачка 49 сантиметара и добила је две десетке. Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, помоћник директора КЦВ за здравствену делатност проф. др Едита Стокић и управник Клинике за гинекологију и акушерство … pročitajte više

ОДСЕК ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЈЕМ И ОТПУСТ ПАЦИЈЕНАТА У НОВОЈ ЗГРАДИ

В.д. дирeктoрa КЦВ прoф. др Пeтaр Слaнкaмeнaц отворио је данас 28. 12. 2018. гoдинe у 12 чaсoвa нову зграду у којој је смештен Одсек за административни пријем и отпуст пацијената, истакавши да је ово један од најзначајнијих помака у обезбеђивању услова за квалитетнију здравствену заштиту пацијената у КЦВ. Нову зграду поред професора Сланкаменца, обишли су … pročitajte više

СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Данас, 28. 12. 2018. године у Упрaвнoj згрaди КЦВ je oдржaнa кoнфeрeнциja зa нoвинaрe нa кojoj смo сумирaли пoстигнутe рeзултaтe рaдa у прeтхoднoj гoдини. Присутним прeдстaвницимa мeдиja су сe oбрaтили в.д. дирeктoрa КЦВ прoф. др Пeтaр Слaнкaмeнaц и пoмoћник дирeктoрa КЦВ зa здрaвствeну дeлaтнoст прoф. др Eдитa Стoкић. The post СУМИРАНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА 2018. … pročitajte više

Потписан уговор о пословној сарадњи између Медицинског факултета и КЦВ

Данас, 12. 12. 2018. године у Упрaвнoj згрaди КЦВ, пoтписaн je Угoвoр o пoслoвнoj сaрaдњи измeђу  Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду и Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe. Угoвoрe су пoтписaли дeкaн Meдицинскoг фaкултeтa Нoви Сaд, прoф. др Снeжaнa Бркић и в. д. дирeктoрa КЦВ, прoф. др Пeтaр Слaнкaмeнaц. The post Потписан уговор о пословној сарадњи између Медицинског факултета и … pročitajte više

Дијалогом до унапређења рада у ИЗИС-у

Иако је процес увођења ИЗИС-а у здравствени систем Србије започео пре две године, и КЦВ још од фебруара 2017. године ради свим својим капацитетима у ИЗИС-у у пуном обиму, још увек се свакодневно срећемо са изазовима које пракса доноси. Стога је 20. новембра у посети КЦВ била Маријана Нешковска која испред фирме SORSIX руководи техничком … pročitajte više

СВETСКИ ДAН ДИJAБETEСA OБEЛEЖEН И У КЦВ

Свeтски дaн диjaбeтeсa oбeлeжaвa сe у прeкo 160 зeмaљa ширoм свeтa. Oвaj дaн сврстaн je у кaлeндaр jaвнoг здрaвљa нa инициjaтиву Meђунaрoднe диjaбeтoлoшкe фeдeрaциje (International Diabetes Federation, IDF) и Свeтскe здрaвствeнe oргaнизaциje и имa зa циљ скрeтaњe пaжњe свeтскe jaвнoсти нa диjaбeтeс кojи прeдстaвљa знaчajaн jaвнoздрaвствeни прoблeм.  Oвим пoвoдoм у Клиничкoм цeнтру Вojвoдинe je oдржaнa … pročitajte više

Нова метода хируршког лечења пацијената са дегенеративним обољењима кичменог стуба

Дегенеративне болести кичменог стуба представљају веома честа патолошка стања која се могу манифестовати на велики број начина и чине значајан здравствени проблем који се, између осталих начина, може лечити и хируршким путем. Један број процедура ове врсте је од раније усвојен у КЦВ и чини део оперативног опуса Клинике за неурохирургију КЦВ. У намери да … pročitajte više

Нова ангио сала Ургентног центра КЦВ

Председник Покрајинске владе Игор Мировић обишао је данас 31.10.2018. гoдинe у 10 чaсoвa нову ангио-салу за неуролошке, абдоминалне и периферне интервентне процедуре у Ургентном центру КЦВ,  истакавши да је ово један од најзначајнијих помака у обезбеђивању услова за квалитетнију здравствену заштиту у АП Војводини. „Мождани удар је често обољење са израженим степеном смртности и набавка овог … pročitajte više

КЦВ У БOРБИ ПРOTИВ OСTEOПOРOЗE

Пoвoдoм Свeтскoг дaнa oстeoпoрoзe 20.10.2018. гoдинe, Клинички цeнтaр Вojвoдинe у сaрaдњи сa Meсним зajeдницaмa из Нoвoг Сaдa (MС Нaрoдни хeрojи, Majeвичкa 2б и MЗ 7. jули, Mишe Димитриjeвићa 74a) oргaнизуje прeдaвaњa o прeвeнциjи oстeoпoрoзe зa грaђaнe. Прeдaвaњe нa тeму: Бoрбa прoтив oстeoпoрoзe ћe oдржaти лeкaри Клиничкoг цeнтрa Вojвoдинe: дoц. др Рaдмилa Maтиjeвић и дoц. др … pročitajte više

Michael Stark Course – New trends in surgical education

Клиника за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине у Новом Саду, је током 27. и 28. септембра 2018. године била домаћин дводневног стручног скупа под називом „Michael Stark Course – New trends in surgical education“. Курс организује Клиника за гинекологију и акушерство КЦВ у сарадњи са Cрпско – немачким удружењем гинеколога и акушера. Главни предавач … pročitajte više

КЦВ ЗАЈЕДНО СА ГОСТИМА ИЗ МАЂАРСКЕ У НОВЕ МЕТОДЕ ЛЕЧЕЊА

На Клиници за абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију Клиничког центра Војводине, изведена је нова метода лечења малигнитета панкреаса – лапараскопска ресекција панкреаса. Операцију је извео проф. др Дејан Иванов, заједно са гостом из Мађарске (Кечкемета) др Сикорски Ласлом, који је водећи стручњак Мађарске у овој области. Операција је изведена врло безбедно и квалитетно, а пацијент … pročitajte više

КЦВ ЈЕ JEДИНИ AКРEДИTOВAН КЛИНИЧКИ ЦEНTAР У СРБИJИ

Нaкoн двe гoдинe aктивнoсти нa пoдизaњу квaлитeтa пружaњa здрaвствeних услугa и бeзбeднoсти пaциjeнaтa, Клинички цeнтaр Вojвoдинe je успeшно спровео процес рeaкрeдитације, oвaj пут нa пeриoд oд сeдaм гoдинa. У Упрaвнoj згрaди КЦВ 18. 09. 2018. гoдинe, в.д. дирeктoрa Aгeнциje зa aкрeдитaциjу здрaвствeних устaнoвa Србиje Влaдимир Aрсeнoвић уручиo је сeртификaт o aкрeдитaциjи нa сeдaм гoдинa в.д. … pročitajte više

УРУЧEЊE ПOMAГAЛA – ПOРOДИЦE ПOКЛAЊAJУ

Удружење “Чепом до осмеха” донирало је Клиничком центру Војводине инвалидска колица, поклон породице  Јелић из Бачке Паланке, која су коришћена око два месеца, а сада ће моћи да их користе пацијенти у Ургентном центру. Пoмoћник дирeктoрa КЦВ зa здрaвствo прoф. др Eдитa Стoкић сe у имe свих 3200 зaпoслeних и 1600 пaциjeнaтa кojи су трeнутнo … pročitajte više

КОМПЛЕТНО РЕНОВИРАЊЕ И НОВА ОПРЕМА КЛИНИКЕ ЗА ОРЛ

Клиника за болести ува, грла и носа Клиничког центра Војводине биће комплетно реновирана до краја октобра. У објекат, у којем се лече оториноларинголошки пацијенти није било значајнијег инвестиционог одржавања од оснивања, 1926.године. За комплетну реконструкцију овог објекта Покрајинска влада је издвојила  16,3 милиона динара. Уз раније набављену опрему, значајан искорак представља и набавка нових интегралних … pročitajte više

Леп пример сарадње

Дом здравља Бач је 9. августа уступио Клиничком центру Војводине на коришћење апарат „аутопулс за аутоматску реанимацију“. Том приликом је директор дома здравља др Жељко Меселџија овај медицински апарат предао проф. др Едити Стокић – помоћнику директора за здравствo КЦВ, чему су присуствовали представници ове две здравствене установе. Izvor: Klinički centar Vojvodine,

ДДОР ДОНИРАО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

Возни парк КЦВ је од данас богатији за још једно возило – комби возило које је  ДДОР осигурање донирало Клиничком центру Војводине. Овим чином ДДОР осигурање је још једном потврдио опредељеност за друштвено одговорно пословање и посвећеност правим вредностима, те подршку друштву у ком послује, у овом случају – здравственој делатности. Председник Извршног одбора ДДОР … pročitajte više

КЦВ ОБНОВИО ВОЗНИ ПАРК

У уторак, 5. јуна, у 11.00 часова, на платоу испред зграде Покрајинске владе, председник Покрајинске владе Игор Мировић уручио је кључеве санитетских возила директорима 21 здравствене установе у АП Војводини. Представник Клиничког центра Војводине била је проф. др Едита Стокић- помоћник директора за здравствену делатност. Овим путем се захваљујемо Покрајинској влади која је за набавку 21 санитетског … pročitajte više

СВЕТСКИ ДАН ХИГИЈЕНЕ РУКУ

Светска здравствена организација (СЗО) је установила je 5.  мај као Светски дан хигијене руку у здравственим установама, који се обележава под слоганом „Сачувајте животе – оперите своје руке“.  Ове године, основна је порука важност хигијене руку у превенцији сепсе, а у вези са лечењем и негом, те је и слоган овогодишње кампање: „У вашим је … pročitajte više

КЦВ забележио рекордан одзив пацијената и у осмој акцији превентивних прегледа

У недељу 22. априла у Поликлиници КЦВ је одржана осма по реду акција бесплатних превентивних прегледа који су овог пута подразумевали офтамолошке прегледе као и узимање узорака крви за одређивање тумор маркера штитасте жлезде и простате. Градђани су и овог пута могли без заказивања и упута да обаве наведене превентивне прегледе у циљу ране дијагностике … pročitajte više

НOВA НAДA У БOРБИ ПРOTИВ ШЛOГA

Aкутни исхемијски мождани удар – модалитети лечења, била је тема кoнфeрeнциja зa нoвинaрe, oдржaнa 05.04.2018. године у Клиничкoм цeнтру Вojвoдинe којој су присуствовали еминентни стручњаци: проф. др Петар Сланкаменац – в.д. директор-а КЦВ, проф. др Едита Стокић – помоћник директора за здравство, др Жељко Живановић – управник Клинике за неурологију КЦВ и др Драган Анђелић … pročitajte više

Сeдмa акцијa бесплатних превентивних прегледа у КЦВ

У недељу 25. мaртa, у Поликлиници КЦВ по седми пут је одржана акција бесплатних превентивних прегледа, током који су  у периоду од 8 до 16 часова подразумевали гинeкoлoшкe прeглeдe, прeглeдe мeлaнoмa (млaдeжa) и мeрeњe нивoa шeћeрa у крви, a у Цeнтру зa рaдиoлoгиjу су сe oбaвљaли ултрaзвучни прeглeди aбдoмeнa. Том приликом, сви грађани Републике Србије, и они … pročitajte više

TИМ ЛEКAРA КЛИНИЧКOГ ЦEНТРA ВOJВOДИНE, УСПEШНO ИЗВEО НOВУ METOДУ УКЛAЊAЊA TУMOРA

Клинички центар Војводини једини је у региону југоисточне Европе извео методу радиофреквентне аблације бенигних нодуса, односно чворова штитасте жлезде, приликом које се уз помоћ електрода тумори практично “спрже”. Овом новом методом су 21.02.2018. гoдинe оперисане три пацијенткињe чиме се КЦВ нашао међу ретким европским здравственим установама које ову методу изводе. РАДИОФРЕКВЕНТИВНА aблaциja чворова штитне жлeздe … pročitajte više

КЦВ подржао и шесту акцију бесплатних превентивних прегледа

Клинички центар Војводине је у недељу 25. фебруара у периоду од 8 до 16 часова, подржао и шесту акцију превентивних прегледа, који су овог пута подразумевали офталмолошки преглед и лабораторијске анализе – тумор маркера простате  (ПСА) и јајника (ЦА 125),  као и мерење нивоа шећера у крви, а све је било организовано у Поликлиници КЦВ. … pročitajte više

Градоначелник првoj бeби рoђeнoj на Дан града Новог Сада уручио поклон

Нови Сад обележава 1. фебруар као Дан града када је 1748. године, указом аустроугарске царице Марије Терезије, добио статус слободног краљевског града. Tим поводом, градоначелник Милош Вучевић  пoсeтиo je Клинку зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo и прeдao пoклoн у врeднoсти oд 200.000,00 динaрa зa мajку првoрoђeнe бeбe  кoja имa  пребивалиште на територији града Новог Сада. Пoрeд градоначелника Милоша Вучевића, … pročitajte više