Zahtjev za dostavljane ponuda za nabavku male vrijednosti : Sukcesivna nabavka elektro,vodoinstalacionog I ostalog potrošnog materijala za potrebe ZU:” Dom zdravlja Kotor” u periodu od godine dana prema specifikaciji ili do isteka ugovorenog iznosa.

ZU Dom zdravlja Kotor objavljuje poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku male vrijednosti:Sukcesivna nabavka elektro,vodoinstalacionog I ostalog potrošnog materijala za potrebe Izvor: Dom zdravlja Kotor, http://www.dzkotor.me/,