ЈН ОП 1Р/19 Уградња аутоматске рампе са пратећом опремом

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 1Р/19 – радови – уградња аутоматске рампе са пратећом опремом. Позив за подношење понуде Конкурсна документација ЈН ОП 1Р/19 Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/

ЈН ОП 4Д/19

КБЦ ”Бежанијска коса” је расписала ЈН ОП 4Д/19 – добра – лекови са Д листе лекова. Одлука о закључењу оквирног споразума – партије – 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/16/18 и 19 (20.03.2019.) Source: KBC Bežanijska Kosa, http://bkosa.rs/