ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Интерни оглас се расписује за следеће гране медицине: Медицина рада – 1 специјализација Гинекологија и акушерство – 1 специјализација За више информација, преузмите документ : interni oglas-spec. Source: Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić” Šabac, www.dzsabac.org.rs

Светска недеља дојења 1–7. август 2018. године и Национална недеља промоције дојења 1–7. октобар 2018. године

„Дојење – темељ живота”   Светска недеља дојења сваке године се обележава у више од 170 земаља света како би се повећало знање и свест о значају и предностима дојења и обезбедила подршка дојењу. Светска алијанса за подршку дојењу (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA) иницирала је ову кампању како би се интензивирале активности … pročitajte više

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос, са пуним радним временом, на одређено време, због повећаног обима посла, а најдуже до 31.12.2018.године , на терет средстава сопствених прихода. Медицинска сестра/техничар општег смера у Служби хитне медицинске помоћи и санитетског транспорта За више информација, преузмите документ javni oglas za tehnicara sop sredstva 01.06.2018 – Izvor: Dom … pročitajte više

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ДРАГА ЉОЧИЋ“ ШАБАЦ

Избор  заменика директора се врши за период од 4 године. Пријаву на конкурс може поднети лице које поред општих услова прописаних законом за обављање функције заменика директора , испуњава и следеће посебне услове: да има високу школску спрему здравствене струке или високошколску спрему друге струке са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента. Izvor: Dom zdravlja … pročitajte više