СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 21.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 387.452,72 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.03.2019. 387.452,72 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 21.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.421.466,75 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.03.2019. 1.421.466,75 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 19.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 688.943,27 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.763.719,55 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  23.950,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.03.2019. 5.476.612,82 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 19.03.2019. 1 ПЛАТЕ  3.739.011,75 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 337.219,75 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  318.000,00 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  33.723,52 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.03.2019. 688.943,27 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 15.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 342.587,15 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 15.03.2019. 342.587,15 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 15.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 13.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 471.025,46 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.03.2019. 471.025,46 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 12.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 312.837,15 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  128.438,31 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  29.750,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.03.2019. 471.025,46 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 11.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 11.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 330.039,94 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  79.200,00 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.03.2019. 409.239,94 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 11.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 08.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 08.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 360.694,44 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  115.000,00 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 08.03.2019.  475.694,44 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 08.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 07.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 361.868,94 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.03.2019.  361.868,94 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 07.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 06.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 06.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 73.868,94 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  288.000,00 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.03.2019.  361.868,94 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 06.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 58.318,94 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  15.550,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.03.2019.  73.868,94 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 509.974,65 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.03.2019.  509.974,65 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.03.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  – 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.03.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.03.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 01.03.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.512.682,94 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.186.926,65 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ 155.717,49 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.03.2019.  5.855.327,08 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.03.2019. 1 ПЛАТЕ  4.239.730,71 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 28.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 994.099,03 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.392.917,33 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  59,70 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.02.2019.  2.387.076,06 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 27.02.2019. 1 ПЛАТЕ  874.393,12 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 27.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 27.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 382.847,69 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  38.900,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  874.393,12 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.02.2019.  1.296.140,81 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 27.02.2019. 1 ПЛАТЕ  – 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 25.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 25.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 362.754,69 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  20.093,00 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  – А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.02.2019.  382.847,69 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 25.02.2019. 1 ПЛАТЕ  – 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 21.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 368.617,23 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  – 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  – А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.02.2019.  368.617,23 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 21.02.2019. 1 ПЛАТЕ  – 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 338.917,23 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  – 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  29.700,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  – А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.02.2019.  368.617,23 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.02.2019. 1 ПЛАТЕ  – … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 19.02.2018. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА  951.082,95 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.02.2019.  951.082,95 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 19.02.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.02.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.02.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ ДАН 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА  308.791,28 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.344.706,22 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  – 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  33.714,70А А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.02.2019.  4.687.212,20 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.02.2019. 1 ПЛАТЕ  3.736.129,25 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više