СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.09.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.09.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 0,00 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  23.600,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.09.2019. 23.600,00 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.09.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.09.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.09.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 16.617,60 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.367,53 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.09.2019. 17.985,13 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.09.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.09.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.09.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 5.557,78 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  10.550,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  509,82 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.09.2019. 16.617,60 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.09.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.09.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.09.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 89.331,63 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.09.2019. 89.331,63 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.09.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.09.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.09.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.09.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 55.064,93 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  194.682,45 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  78.127,96 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.09.2019. 327.875,34 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.09.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 30.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 30.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 30.08.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 801.929,95 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 30.08.2019. 801.929,95 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 30.08.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 29.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 29.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 29.08.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 74.929,95 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 727.000,00 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 29.08.2019. 801.929,95 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 29.08.2019. 1. ПЛАТЕ 2. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ, … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 28.08.2019. 1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 20.112,95 2. ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 750.761,88 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 12.550,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ 63.408,00 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.08.2019. 846.832,83 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 28.08.2019. 1. ПЛАТЕ 2. … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 23.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 41.078,45 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  1.350,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.08.2019. 42.428,45 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 23.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 22.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 22.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 22.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 57.521,45 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 22.08.2019. 57.521,45 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 22.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 21.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 220.559,34 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.100,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.08.2019. 231.659,34 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 21.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 20.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 20.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 393,84 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  319.292,00 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  209.288,50 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 20.08.2019. 528.974,34 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 20.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 19.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 19.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 21.034,84 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  5.000,00 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 19.08.2019. 26.034,84 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 19.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 97.454,34 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  3.723.366,05 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  63.470,16 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.08.2019. 3.884.290,55 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.08.2019. 1 ПЛАТЕ  3.786.836,21 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 15.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 59.153,51 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  76.219,50 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 15.08.2019. 135.373,01 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 15.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 14.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 14.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 367.884,84 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  37.918,67 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  13.350,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 14.08.2019. 419.153,51 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 14.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 13.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 13.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 765.040,84 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 13.08.2019. 765.040,84 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 13.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 12.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 926.317,09 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.08.2019. 926.317,09 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ  118.104,22 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 09.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 09.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 09.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 448.212,87 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  118.104,22 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  360.000,00 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 09.08.2019. 926.317,09 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 09.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 08.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 08.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 08.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 452.940,89 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 08.08.2019. 452.940,89 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 08.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 07.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 07.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 441.640,89 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  11.300,00 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 07.08.2019. 452.940,89 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 07.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 06.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 06.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.624.162,02 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  2.038,10 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 06.08.2019. 1.626.200,12 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 06.08.2019. 1 ПЛАТЕ  989.390,95 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 477.631,46 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  206.728,05 3. ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4. ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.146.530,56 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.08.2019. 1.830.890,07 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 279.116,51 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  420.918,67 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.08.2019. 700.035,18 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.08.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ,OTПРЕМНИНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.08.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.08.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 01.08.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 233.393,25 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.296.613,98 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  116.007,70 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.08.2019. 4.646.014,93 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.08.2019. 1 ПЛАТЕ  4.332.525,02 2 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 31.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 31.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 369.988,99 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  474.788,61 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  15.200,00 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.07.2019. 859.977,60 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 31.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 30.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 30.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 30.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 22.134,47 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  1.173.427,14 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 30.07.2019. 1.195.561,61 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 30.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 26.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 26.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 26.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 332.222,91 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.07.2019. 332.222,91 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 26.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 25.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 25.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 384.970,34 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  271.333,33 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 25.07.2019. 656.303,67 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 25.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 24.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 495.641,48 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  128.438,31 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  23.950,00 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.07.2019. 648.029,79 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 23.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 23.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 516.957,48 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 23.07.2019. 516.957,48 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 23.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 22.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 22.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 22.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 520.457,77 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 22.07.2019. 520.457,77 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 22.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 18.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 18.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 385.530,63 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  134.927,14 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 18.07.2019. 520.457,77 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 18.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 17.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 17.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 17.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 383.980,63 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 1.550,00 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 17.07.2019. 385.530,63 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 17.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 16.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 16.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 374.980,63 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  3.814.361,28 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  9.000,00 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  63.470,16 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 16.07.2019. 4.261.812,07 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 16.07.2019. 1 ПЛАТЕ  3.877.831,44 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 15.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 15.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 430.891,88 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 15.07.2019. 430.891,88 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 15.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 12.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 12.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 430.991,88 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  158.197,00 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 12.07.2019. 589.188,88 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 12.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 11.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 11.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 610.696,22 2 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 4 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 11.07.2019. 610.696,22 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 11.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 10.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 10.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 266.495,21 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  2.128.644,70 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  15.100,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 10.07.2019. 2.410.239,91 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 10.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 09.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 09.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 09.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 308.120,76 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 09.07.2019. 308.120,76 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 09.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 05.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 05.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 3.530,46 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  304.590,30 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 05.07.2019. 308.120,76 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 05.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 04.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 04.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 2.310,73 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.219,73 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 04.07.2019. 3.530,46 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 04.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 03.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 03.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 71.659,76 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  135.666,67 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  12.550,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 03.07.2019. 219.876,43 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 03.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 02.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 02.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 4.609.511,60 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ 43.841,30 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 02.07.2019. 4.653.352,90 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 02.07.2019. 1 ПЛАТЕ  4.077.446,85 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.07.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 01.07.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 01.07.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 416.647,27 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  4.129.984,09 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  65.566,96 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 01.07.2019. 4.612.198,32 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 01.07.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 28.06.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 28.06.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 111.952,02 111 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  352.250,75 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 28.06.2019. 464.202,77 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 28.06.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 27.06.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 27.06.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 1.202.922,25 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ  662.625,00 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 27.06.2019. 1.865.547,25 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 27.06.2019. 1 ПЛАТЕ  906.244,97 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 26.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 26.06.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 26.06.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 387.075,90 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ  14.650,00 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ  1.077.191,68 А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 26.06.2019. 1.478.917,58 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 26.06.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 24.06.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 24.06.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 399.376,90 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 24.06.2019. 399.376,90 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 24.06.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 3 ПРЕВОЗ … pročitajte više

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.06.2019.

Рачун: 840-419661-11 Датум: 21.06.2019. Назив установе: Дом здравља Брус СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА  ДАН 21.06.2019. 1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 558.953,97 ПРИЛИВ СРЕДСТAВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ 3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 3 ОСТАЛИ ПРИЛИВ А) УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 21.06.2019. 558.953,97 ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ 21.06.2019. 1 ПЛАТЕ 2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  118.104,22 3 … pročitajte više