Набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5/2019 ЈНМВ

конкурсна документација – набавка фибер оптичког бронхоскопа са припадајућом опремом бр.5-2019 позив за подношење понуда бр.5-2019-фибер оптички бронхоскоп Source: Specijalna bolnica za lečenje plućnih bolesti “Dr Budislav Babić” Bela Crkva, www.spbbelacrkva.org

Услуге одржавања интегрисаног информационог система „Хелиант“ за потребе Специјалне болнице за плућне болести „Др Будислав Бабић“ бр.1/2019

Конкурсна документација – услуге 1-2019 позив за подношење понуда Source: Specijalna bolnica za lečenje plućnih bolesti “Dr Budislav Babić” Bela Crkva, www.spbbelacrkva.org

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14m“ бр.1/2018

„Завршетак изградње новог објекта болнице спратности П+3, габарита 41,74x14m“K D – BELA CRKVA-08 03 2018 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА -РАДОВИ 1-2018 Одлука о додели уговора ЈН радова ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – радови 17.04.2018. Izvor: Specijalna bolnica za lečenje plućnih bolesti “Dr Budislav Babić” Bela Crkva, www.spbbelacrkva.org,

Реагенси и потрошни материјал за гасни анализатор RAPIDPOINT 500 бр.1/2018

Конкурсна документација бр.1-2018-Реагенси и пот. мат. за гасни анализатор за апарат RAPIDPOINT RP 500 позив за подношење понуда Odluka o dodeli ugovora 1-2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Izvor: Specijalna bolnica za lečenje plućnih bolesti “Dr Budislav Babić” Bela Crkva, www.spbbelacrkva.org,

Набавка услуге осигурања за потребе болнице бр.2/2017

позив за подношење понуда конкурсна документација услуге – осигурање бр.2-2017 појашњење конкурсне документације услуге осигурање 2-2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.2-2017 услуге осигурања Odluka o dodeli ugovora 2-2017 usluga ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – oсигурање Izvor: Specijalna bolnica za lečenje plućnih bolesti “Dr Budislav Babić” Bela Crkva, www.spbbelacrkva.org,