Vitamin D

Oko 80% vitamina D se sintetiše u koži kad je izložena sunčevoj svetlosti. Procenjuje se da u svetu oko jedna milijarda ljudi pati od nedostatka vitamina D. Pre i tokom primene suplemenata neophodno je proveriti koncentraciju vitamina D u krvi. Vitamin D je jedini vitamin koji se može sintetisati u ljudskom organizmu. Obuhvata grupu srodnih … pročitajte više