Biografija – Ass. dr Marina Pandurov

Ass. dr Marina Pandurov, specijalista anestezije

Marina Pandurov rođena je 16. jula 1986. u Zrenjaninu.

Osnovnu školu i Srednju medicinsku školu završila je u Novom
Sadu, i za postignut uspeh nagrađena je diplomom Vuk Stefanović Karadžić.

Diplomirala je 2013.godine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta
u Novom Sadu u roku, sa prosečnom ocenom 9,42.

Tokom studija bavila se naučno-istraživačkim radom i objavila
četiri rada. Učestvovala je na više nacionalnih i internacionalnih kongresa (u
Berlinu i Kopenhagenu) i dobitnica je nagrade za najbolji rad na Kongresu
studenata biomedicisnkih nauka Srbije 2011.

Od 2006. do 2007. godine dobitnik je stipendije Ministarstva
prosvete Republike Srbije.  A kao
stipendistkinja Medicinskog Fakulteta nagrađivana je stručnim usavršavanjima u
bolnicama u Moskvi, Parizu i u Katanji kao stipendiskinja EXIT Fondacije.

Od 2013.godine zaposlena na Institutu za zdravstvenu zaštitu
dece i omladine Vojvodine i upisala je postdiplomske doktorske studije. Zavšila
specijalizaciju anestezije, reanimatologije, intezivne terapije i terapije bola
2017.godine.

Tokom specijalizacije bila na jednomesečnim stručnim
usavršavanjima u bolnici u Monci i na Malti. I posle osnovnih studija nastavila
se baviti naučno-istraživačkim radom.

Od 2018.godine je asistent na Medicinskom Fakulteteu
Univerziteta u Novom Sadu.

Чланак Biografija – Ass. dr Marina Pandurov се појављује прво на Dr Andjelic.

Source: Dr Mirjana Anđelić, https://drandjelic.rs/