BRZA indetifikacija bakterijskog patogena- NOVO

U Beo-lab laboratorijama dostupan vam je nov analizator, koji vrši automatizovanu identifikaciju patogene bakterije iz zasejane kulture i ispitivanje osetljivosti bakterije na antibiotike PHOENIX.

 

Najznačajnije prednosti automatizovane metode identifikacije patogene bakterije, u odnosu na standardnu mikrobiološku identifikaciju, su:

  • veća preciznost kod identifikacije;
  • osetljivost bakterija na antibiotike je izražena u minimalnim koncentracijama ( izražena u vrednostima MIK );
  •  znatno kraće vreme do izdavanja rezultata. Značajno manje vremena je potrebno za identifikaciju patogene bakterije, kao i za ispitivanje njene osetljivosti na antibiotike ( dobijanje antibiograma ).

Zahvaljujući ovim karakteristikama Phoenix analizatora, uveli smo novu metodu:

BRZA identifikacija jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

 

 

KRAĆI i postupak identifikacije i analize osetljivosti

 

Automatizovanom metodom se značajno skraćuje vreme i identifikacije patogene bakterije i ispitivanja osetljivosti na antibiotike, tako da je ukupno vreme od prijema uzorka do izdavanja rezultata do maksimalnih 36h, a često i kraće.

Doneti uzorak kulture (rana, urin, stolica) se zasejava. Od zasejavanja kulture do porasta bakterija, je potrebno da prođe 18h- 24 sata.

Nakon toga se kultura ubacuje u aparat i u narednih 12 sati (a nekad i kraće) se identifukuje i o kojoj vrsti patogene bakterije je reč i osetljivost iste na antibiotik.

 

Standardnim, mikrobiološkim postupkom, se nakom prvih 24 sata od zasejavanja kulture dodatno čeka 24 sata na identifikaciju patogene bakterije, a zatim se radi osetljivost na antibiotik (antibiogram).

 

Obradom uzorka standardnim metodom na rezultat se čeka od 48h do 72 sata, a novom metodom na Phoenix analizatoru vreme se skratilo za duplo, tj do maksimalnih 36h.

 

Ovo posebno dobija na značaju u urgentnim siguacijama kada je neophodno što ranije početi sa terapijom (loša klinička slika pacijenta). Kada su mala deca i starije osobe u pitanju.

 

Poseban značaj u urgentnim situacijama

 

Značaj ovog analizatora predstavićemo na primeru koji redovno susrećemo u našim laboratorijama.

Dete ima visoku temperaturu i dijareju. Nakon nekoliko dana klinička slika se pogoršava. Lekar na osnovu simptoma sumnja da dete ima bakterijsku infekciju, tj.da je zaraženo salmonelom.

Neophodna je bakteriološka analiza stolice kako bi se potvrdila sumnja i izabrao odgovarajući antibiotik.

U standardnim uslovima i standardnim mirobiološkim postupkom, za dobijanje rezultata je potrebno do 72 sata. Da se podloge zaseju i izniknu od 18h-24h, da se identifikuje patogena bakterija dodatnih 24h i onda i uradi antibiogram. Sve se završava u roku od minimalono 48 sati – 72 sata).

PHOENIX analizatorom nakon prvobitnih 18h-24h koliko je potrebno da zasejana kultura iznikne, postupak identifikacije i analize osetljivosti se završava u narednih 12 sati.

To znači da se pouzdan rezultat , odnosno odgovor na pitanje koja je patogena bakterija u pitanju, dobija u roku od ukupno 36h a i kraće.

 

Nakon toga, lekar je u mogućnosti da primeni adekvatnu terapiju.

 

Koju analizu izabrati?

 

Obe analize na patogene bakterije i automatizovana na Phoenixu i standardna mikrobiološka analiza su vam dostupne u Beo-lab laboratorijama.

U zavisnosti od kliničke slike pacijenta i u dogovoru sa lekarom, znaćete da li vam je potrebno urgentno dobijanje rezultata.

U tom slučaju izbor je na “Brzoj identifikaciji jednog bakterijskog patogena (jedna bakterija) i antibiogram u automatizovanom sistemu do 36h”.

 

Ono što je posebno važno da istaknemo, je da je davanje uzoraka na analizu treba da bude pre početka antibiotske terapije.

 

 

Članak BRZA indetifikacija bakterijskog patogena- NOVO se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Izvor: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs,