Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom

Izbeljivanje zuba kao najmanje invazivna a u isto vreme najefikasnija metoda i dalje intrigira brojne istraživače koji ispituju različite aspekte kako bi se otklonile eventualne nedoumice i sumnje koje prate ovaj postupak.  

The post Efekti različitih preparata za izbeljivanje na jačinu veze kompozitnog ispuna sa dentinom appeared first on Neodent.

Source: Neodent, http://www.neodent.rs/