Endo motor sa integrisanim LED svetlom

Motor poseduje deset programa memorije koji daju mogućnost da se memoriše više rotirajućih endodontskih sistema, što olakšava rad terapeutu koji ih u toku svog rada može menjati. Posebna pogodnost ovog endo-motora je što poseduje brzinu od 250 do 1200 rpm a torque od 0,5 do 3,5 N.cm što omogućava njegovu primenu sa svim rotirajućim mašinskim endo-sistemima koji … Continue reading Endo motor sa integrisanim LED svetlom

The post Endo motor sa integrisanim LED svetlom appeared first on Neodent.

Source: Neodent, http://www.neodent.rs/