Ispunjavanje standarda protivpožarne zaštite

U Domu zdravlja Žabalj je u toku proces ispunjavanja protivpožarnih standarda u skladu sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti Republike Srbije. U tom cilju nabavljeni su novi atestirani protivpožarni aparati, čime je objekat u Žablju potpuno usaglašen sa standardima.

pp_aparati

Izvor: Dom zdravlja Žabalj, www.dzzabalj.rs,