JAVNI POZIV za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:131-01/18-01/4

Urbroj:2137-15-01-18-05

U Koprivnici, 04.06.2018.godine

            Na temelju članka 59. Zakona o radu (NN broj 93/2014 i 127/2017) te sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 , 120/12 i 16/2017)  , na temelju  članka 45. Pravilnika o radu i Odluke Upravnog vijeća  Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica Klasa:132-01/18-01/4, Urbroj:2137-15-01-18-01, od 03.05.2018 godine, Opća bolnica „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica objavljuje:

JAVNI POZIV

Za prijam radnika na stručno osposobljavanje za rad  bez zasnivanja radnog odnosa u

Općoj bolnici „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica

Osobe se primaju na stručno osposobljavanje  za rad  za sljedeća radna mjesta:

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,