JNMV 5/2017 – Nabavka usluge – popravki i održavanja motornih vozila i pripadajuće opreme

Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
Izvor: Dom zdravlja Plandište, http://www.dzplandiste.rs/,