Kako pomoći detetu da prevaziđe strah od vađenja krvi?

Tačni i pouzdani laboratorijski nalazi su polazna osnova
lekaru u proceni zdravstvenog stanja deteta i uspostavljanju tačne dijagnoze u
slučaju bolesti.

Kako bi laboratorijski nalazi dali pravu sliku o zdravstvenom stanju pacijenta, pored kvalitetne i pouzdane laboratorijske metode, potrebna je i pravilna priprema organizma za laboratorijsko ispitivanje, i to kako fizička, tako i psihička.

 Psihička priprema je
posebno važna i izazovna u slučaju najmlađih, dece u uzrastu od 1-7 godine.

Vrlo je važno da roditelji budu svesni značaja
laboratorijskog ispitivanja kod praćenja zdravstvenog stanja deteta i da tu važnost
objasne detetu na način prilagođen njegovom uzrastu.

Laboratorijska dijagnostika je najednostaviji metod za razlikovanje virusne
nasuprot bakterijske infekcije, identifikovanja upalnog procesa,
identifikovanja anemije, ali i određenih promena u organizmu za koja ne postoje
još uvek vidljivi simptomi (ovo poslednje posebno dobija na značaju kod
vakcinacije dece)
.

Saveti za psihičku pripremu deteta

Dete
treba postepeno navikavati na laboratoriju.

Dete navikavajte na posete laboratoriji i to u trenucima kada
potreba za laboratorijskom dijagnostikom nije urgentna.

Posetite laboratoriju zajedno sa detetom i kada nemate
potrebu za analizama. Neka sedne na laboratorijsku stolicu, upozna ambijent i
zaposlene.

Dete treba da vidi vaše lično pozitivno iskustvo, sigurnost i
smirenost na laboratorijskoj stolici ili pozitivno iskustvo starijeg brata,
sestre, drugara/drugarice.

Treba mu objasniti da je uzorkovanje krvi neophodno lekaru
kako bi ustanovio da li je ono zdravo ili bolesno, a ako je bolesno, da će na
taj način lekar znati zašto ima određene tegobe.

Ispričati detetu šta se radi u laboratoriji sa uzorkom krvi i
kako će dobijeni rezultati u slučaju bolesti pomoći lekaru da mu da pravi lek,
uz pomoć kojeg će da brzo da ozdravi.  

Kada se problem pojavi i bude postojala realna potreba za
vađenjem krvi, dete će radije sarađivati sa laboratorijskim osobljem.

 Budite potpuno iskreni sa detetom

Iskren razgovor sa detetom šta ga očekuje tokom uzorkovanja
je jako bitan, kako bi steklo poverenje za svaki naredni put kada bude trebalo
da dođe u laboratoriju.  

Objasnite detetu kako izgleda procedura vađenja krvi kako bi
se manje plašilo (vatica, epruvetica, alkohol … ). Recite da će osetiti blago i
kratkotrajno peckanje tj. bol.

Ohrabrite ga pričom da u laboratoriju dolaze i ostali njegovi
drugari kako bi lekar mogao da im da pravi lek.

Motivišite
dete na saradnju

Motivacija je dodatni podstrek da dete sarađuje. Obavestitite
dete da ćete nakon posete laboratorije ići na neku aktivnost koju ono voli, ili
mu kupiti neku sitnicu (svesku, knjigu, olovku koju može samo odabere, sličice
i sl.), kako bi vezao za laboratoriju pozitivnu emociju.

Ponesite omiljenu detetovu igaračku ili pevušite omiljenu
pesmu kako bi mu okupirali pažnju. 

Pohvalite
dete

Kada laboratorijsko osoblje uspešno završi sa uzorkovanjem,
pohvalite dete kako je bilo hrabro. Nasmejano lice na prstiću je zaštitni znak
osoblja Beo-lab laboratorija, koji može ponosno da šeta i pokazuje.

Vrata naših laboratorija su vam uvek otvorena.Posetite neku
od naših laboratorija sa svojim detetom kada god ste u prilici ili prolazu. Pitajte
naše ljubazno osoblje da vam ispriča magičnu priču o leptiriću Zdravku, koja će
dodatno ohrabriti dete  da prevaziđe
strah od vađenja krvi.  

Članak Kako pomoći detetu da prevaziđe strah od vađenja krvi? se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Source: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs