Kako sprečiti i lečiti osteoporozu

Osteoporoza je bolest koja se manifestuje smanjenjem gustine kostiju, zbog čega one postaju porozne. Sa godinama, ali i usled faktora rizika, dolazi do deficita kalcijuma koji čuva koštano tkivo i omogućava potpornu funkciju kostima. Smatra se da od osteoporoze boluje 75 miliona ljudi u Evropi, SAD-u i Japanu, a u Srbiji čak preko 370 000 žena.

Pritajeno, osteoporoza često napreduje bez većih simptoma, ili se oni često zanemaruju. Tek kada dođe do preloma ili frakture, većina se odlučuje na detaljnije pretrage. Najčešće se javlja oko šezdesete godine i to dva puta češće kod žena, usled gubitka estrogena.

Rani simptomi

Maksimalna koštana gustina dostiže se oko tridesete, a već oko pedesete godine smanjuje se za 0,5–1% godišnje. Bolovi u kostima, zglobovima i mišićima, ukazuju na početak promena na kostima. Ako je to praćeno smanjenjem visine, pogrbljenošću i bolovima u leđima, vreme je da se pozabavite svojim zdravljem.

Tri vrste

Osteoporoza se razvija u tri vida. Primarnu čini 95% slučajeva osteoporoze od čega postmenopauzalna osteoporoza – nastaje kod žena u postmenopauzi zbog hormonskih promena, dok senilna osteoporoza podrazumeva spori gubitak koštane mase koji je u funkciji starenja, a javlja se kod oba pola. Sekundarna osteoporoza javlja se kao posledica mnogih bolesti ili uzimanja lekova koji negativno utiču na kosti.

Menopauza

Nakon menopauze, gubitak  koštane mase može iznositi čak do 10% godišnje. Posebno veliki gubitak dešava se u prvih 5–10 godina menopauze, koji dovodi do tzv. postmenopauzalne osteoporoze, koja nastaje zbog nedostatka polnih hormona, pre svega estrogena. Estrogen kod žene određuje količinu koštane mase i predstavlja čuvara kalcijuma, a sa njegovim opadanjem, kosti gube svoju tvrdoću. Nedovoljna količina estrogena u organizmu žene dovodi do osteoporoze, čak i kada ima dovoljno kalcijuma, fosfora i vitamina D u telu. U procesu postmenopauzalne razgradnje kosti prvenstveno su zahvaćene trabekularne kosti, posebno kičmeni pršljenovi i kosti podlaktice, ali i rebra i kosti nadlaktice.

Nisu pošteđeni  ni muškarci

Iako se kod njih ređe javlja, osteoporoza može biti prisutna i kod muškog dela populacije, naročito posle sedamdesete godine. Testosteron čuva kalcijum u kostima muškarca, a kada njegov nivo počne da pada, kreće andropauza, čime se povećava rizik za nastanak osteoporoze. Ukoliko nema dovoljno testosterona u organizmu muškarca, a ima dovoljno kalcijuma, magnezijuma i vitamina D, velika je verovatnoća da će do osteoporoze ipak doći.

Faktori rizika

 • Rana menopauza (pre 45. godine)
 • Premenopauzalna amenoreja više od šest meseci
 • Zakasnela prva menstruacija (nakon 15. godine)
 • Nasledni faktor
 • Neuhranjenost
 • Težak alkoholizam i bolesti jetre
 • Hipertiroizam
 • Reumatiodni artritis
 • Dugotrajna upotreba kortikosteroida
 • Slaba fizička aktivnost
 • Nedovoljan unos kalcijuma i vitamina D
 • Pušenje

 

Zlatni standard

DXA (Bone Mineral Density) je  najpouzdanija metoda za otkrivanje osteoporoze. To jemerenje mineralne koštane gustine, koje se bazira na primeni niskoenergetskog X zračenja. Kandidati za ovu metodu su osobe iznad šezdesete godine života, žene sa izrazitim faktorom rizika, osobe koje duže vreme uzimaju kosrtikosteroide, muškarci sa kliničkom sumnjom na osteoporozu, anamnezom preloma nakon minimalne traume.

 

Prevencija na vreme

 • Održavanje optimalne telesne težine – kontrolisani energetski unos hrane.
 • Fizička aktivnost (još u ranom detinjstvu) – sport
 • Suplementi koji sadrže biljne estrogene tokom menopauze
 • Suplementi: kalcijum i vitamin D
 • Smanjiti ili prekinuti unos kofeina i soli
 • Bez pušenja i alkohola

Preporuka Američke fondacije za osteoporozu

Po preporuci Američke fondacije za osteporozu, za prevenciju i kontrolu ove bolesti preporučeni dnevni unos kalcijuma iznosi 1.200 mg. Najbolje ga je uzeti kroz hranu. Alternativa su dijetetski suplementi koji sadrže kalcijum i vitamin D. Dnevni unos vitamina D trebalo bi da bude 400–800 i.j. Ovaj unos je posebno važan kod starih ili hronično obolelih pacijenata koji se nalaze na dugotrajnom kućnom ili bolničkom lečenju.

 

Godine nisu uvek garancija

Osteoporoza kod dece javlja se kao posledica patološkog stanja, usled upotrebe određenih lekova, zbog genetskog poremećaja ili loših životnih navika. Najčešće se dijagnoza uspostavlja posle preloma, kada se uzima detaljna anamneza i sprovode laboratorijske analize.

Juvenilna idiopatska osteoporoza javlja se između osme i četrnaeste godine, a karakterišu je bolovi u krstima koje prate deformiteti kičme (skifoza, skolioza…) Terapija se odnosi na korekciju ishrane, uvođenje fizikalne terapije i fizičke aktivnosti, kao i zaštitu kostiju od fraktura. Preporučuju se sportovi  koje angažuju celo telo: košarka, rukomet, gimnastika, ples i trčanje. Savetuju se vežbe većeg intenziteta, a kraćeg trajanja, sa ciljem povećanja koštane mase.

 

VAŽNO: informacije koje su date u ovom tekstu su informativnog karaktera i nisu namenjene za dijagnostiku ili lečenje bilo koje vrste!

 

The post Kako sprečiti i lečiti osteoporozu appeared first on Apoteka Laurus.

Izvor: Apoteke Laurus, https://apotekalaurus.rs/,