Kombinovani rad

Kombinovani radovi

Metalokeramički most i vizil proteza sa atečmenima

Gornja vilica: Metalokreamički most i vizil proteza sa atečmenima

Donja Vilica: Vizil proteza bez krunica


Source: Sveti Antipa, https://svantipa.com/