Lista pristupnika za specijalizaciju – SRPANJ, 2018.

Klasa: 131-02/18-01/1.73

Broj: 2137-15-01-18-13

U Koprivnici, 28.9.2018. godine        

 

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Izvor: OB Koprivnica, http://www.obkoprivnica.hr/,