Nađi VREME ne gubi ŽIVOT- BUDIMO ZAJEDNO

U susret 24. oktobru, Međunarodnom danu protiv raka dojke, prestavnici Beo-Lab laboratorija su posetili udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke – „Budimo zajedno“.

U prijatnom okruženju, sa ovim divnim damama razmenjivali smo recepte, prepričavali anegdote ali se i dotakli važnih ( za njih ) tema kada su laboratorijske analize i dijagnostika u pitanju.

Naša šefica službe Biohemijske laboratorije Ivana Petković, pored uvodnog predstavljanja Beo-lab laboratorija, poseban akcenat u svom izlaganju stavila je na tumor marker za dojku.

Nakon izlaganja, odgovarala je na pitanja/dileme koje su članice imale, kada je ova vrsta tumorskog markera u pitanju.

Korisne napomene koje smo istakli u udruženju, delimo i ovde sa vama.

 

Tumor marker za dojku – CA 15-3

 

  • Tumorski maker se odredjuje najčešće iz krvi koja je venski uzorkovana;
  • Tumorski markeri se ne mogu koristiti za dijagnozu kancera dojke. Nije redak slučaj da je tumor marker miran u trenutku uspostavljanja dijagnoze kancera. Zlatni standard za postavljanje dijagnoze maligniteta je BIOPSIJA promene.
  • Ovaj tumorski marker ima najveći značaj u kontroli toka bolesti nakon završetka primarne terapije. Kliničke studije su pokazale da povećane vrednosti CA 15-3 mogu biti indikatori recidiva bolesti, čak i pre nego što se bolest može klinički detektovati.
  • Povišene ili snižene vrednosti koreliraju sa progresijom, odnosno regresijom bolesti. Ovo je značajno i kod praćenja uspešnosti ( pravilnog izbora) terapije, kod pacijentkinja kod kojih je malignitet uznapredovao, metastazirao. Ako uz primenjenu terapiju tumorski marker raste, to je znak neadekvatnosti terapije i da ona mora biti modifikovana.
  • Određivanje koncentracije tumorskih markera se može raditi u vreme postavljanja dijagnoze; pre, u toku ili nakon završetka terapije i na kraju periodično da bi se ustanovilo eventualno ponovno jaljanje tumora.
  •  Njegovu koncentraciju treba određivati periodično u određenim vremenskim razmacima (da bi se videlo da li dolazi do povišenja ili smanjenja koncentracije istog). Ovakva SERIJSKA određivanja su daleko značajnija u odnosu na pojedinačno i nasumično merenje nivoa tumorskih markera.
  • Svaka osoba ima svoju osnovnu, početnu vrednost tumorskog markera;
  • Preporučuje se poređenje rezultata testova radjenih u JEDNOJ ISTOJ LABORATORIJI. Jer laboratorije neretko imaju različite referentne vrednosti. Takođe, uvek voditi računa da su koncentracije izražene u istim jedinicama (ng/mL, U/mL i sl).

 

 

Nađi VREME ne gubi ŽIVOT

 

Ono što smo na kraju posebno istkli, je da su redovni  PREVENTIVNI pregledi dojki, ultrazvučni i mamografski, presudni za rano otkrivanje bolesti. Tada je procenat izlečenja u preko 90% slučajeva( kada je tumor dojke u pitanju).

To ne znači, da ako se bolest javi u kasnijoj fazi, da lečenje i izlečenje nije moguće. Samo je proces lečenja u takvim okolnostima duži i komplikovaniji.

Zato nađite VREME i ne gubite ŽIVOT.

Ove divne dame su nam pokazale da se posle kancera ŽIVI i dalja a ne preživljava.

tumor marker

Beo-Lab laboratorije će vas i u narednom periodu biti vam podrška ( ne samo u oktobru već tokom svih meseci u godini) kada je podizanje svesti o PREVENCIJI u pitanju.

Ali i edukovati o značaju prevencije i preventivnih laboratorijskih analiza koje su nam dostupne.

 

Više o tumorskim markerima za dojku možete pročitati na našem sajtu. Saznaj više.

Članak Nađi VREME ne gubi ŽIVOT- BUDIMO ZAJEDNO se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Izvor: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs,