NOVA usluga – WebRezultati

U Beo-lab laboratorijama dostupna vam je nova usluga – WebRezultati .

Aplikacija  WebRezultati vam pruža da jednostavno, preko mobilnog telefona, tableta ili kompjutera, pristupite rezultatima svih vaših laboratorijsko-dijagnostičkih analiza, obavljenih u Beo-Lab laboratorijama.

 

WebRezultati omogućavaju da se na lak, brz i jednostavan način pregledaju, prezentuju lekaru ili po potrebi odštampaju laboratorijski rezultati.

 

Prednosti ove usluge su:

  • Svi laboratorijski rezultati su dostupni na jednom mestu, hronološki poređani;
  • Lak pristup rezultatima,u svakom trenutku, uz pomoć mobilno prilagođene aplikacije;
  • Pregled laboratorijskih rezultata sa bilo koje lokacije , pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke;
  • Omogućen grafički prikaz promena vrednosti željenih, pojedinačnih laboratorijskih parametara tokom vremena;

 

Otvaranje korisničkog naloga za WebRezultate

 

Registracija naloga se vrši na prijemnim pultovima Beo-Lab laboratorija.

Prilikom registracije potrebno je da zaposlenom Beo-Lab laboratorije date sledeće lične podatke: Ime i prezime, matični broj (JMBG)  i e-mail adresa.

 

Ovi podaci se koriste isključivo kao jedinstveni identifikatori za potrebe Beo-lab laboratorija aplikacije WebRezultati.

 

Odmah nakon registracije,  omogućen vam je pristup aplikaciji i rezultatima.

 

Napomena: Da bi rezultati bili dostupni ( vidljivi) na aplikaciji, moraju biti verifikovani od strane odgovorne osobe za tu blasti ispitivanja. Samo  verifikovani rezultati su dostupni kroz aplikaciju WebRezultati.

 

Vaši WebRezultati potpuno sigurni

Vaši rezultati su u potpunosti zaštićeni od krađe i zloupotrebe. Kako bi tako i ostalo, potrebno je da se pridržavate saveta u vezi sa korisničkim imenom i lozinkom:

  • Zapamtite lozinku ili je čuvajte na takav način da ne bude dostupna neovlašćenim osobama koje bi tu informaciju mogle da zloupotrebe;
  • Ukoliko posumnjate da je Vaša lozinka postala dostupna, odmah izvršite promenu lozinke u okviru svog profila ( za uputstvo za izmenu lozinke pogledaj ovde);
  • Nemojte snimati/pamtiti Vašu lozinku u pretraživaču na računarima koje koristi više korisnika;

 

Pozivamo vas da posetite neku od 27 Beo-Lab Laboratorija na teritoriji Srbije i  otvorite svoj individualni naloga na aplikaciji WebRezultati.

Pripremili  smo za vas, i detaljno korisničko uputstvo za kretanje kroz aplikaciju. Pročitajte korisničko uputstvo.

 

Članak NOVA usluga – WebRezultati se pojavljuje prvo na Beo-Lab Laboratorije.

Izvor: Beo-Lab, http://www.beo-lab.rs,