NOVE PROCEDURE ZA DUŽI ŽIVOT

Bio je ovo izuzetan dan za Institut za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”. Razvijajući svoje medicinske programe i trudeći se da u korak prati trendove svetske medicine,danas, su  izvedene dve, u našoj kardiovaskularnoj praksi do sada neprimenjivane procedure lečenja. Primenili su ih naši doktori i medicinsko osoblje, uz podršku  iskusnih inostranih stručnjaka, sa zavidnim uspesima i iskustvima u primeni ovih procedura, uveliko prihvaćenih u savremenoj svetskoj medicini. Tim povodom održana je konferencija za medije, na kojoj su gosti i domaćini predstavili sa uspehom primenjene procedure, koje pacijentima omogućavaju kvalitetniji i duži život.

Invazivni radiolozi i kardiolozi Instituta “Dedinje”, pod budnim okom našeg uglednog gosta, profesora Zagrebačkog sveučilišta, dr Vinka Viđaka, koji je proktor-specijalista za aplikaciju aparata koji se u ovoj procedur i koristi, izveli su kod nas prvu rotacionu aterektomiju, interventnu vaskularnu proceduru koja leči bolesti perifernih arterija. Koliko je to značajno za takve bolesnike, dovoljno je reći da bolest perifernih arterija neretko vodi ka amputaciji nekog od ekstremiteta, a najčešće su opasne po život. Rotaciona ateroktomija je procedura koja će omogućavati “pročišćavanje” kalcifikatima zapušenih perifernih krvnih sudova, posebno kod pacijenata sa veoma izraženim, velikim naslagama, te višestrukim suženjima, kod kojih je, do sada, standardna balon-dilatacija i ugradnja stentova bila ne samo veoma otežana,već često i veoma rizična, skopčana sa mogućim komplikacijama koje ugrožavaju život, kao što je pucanje aorte. Ova rotaciona aterektomija ovakvim, rizičnim pacijentima omogućava bezbednu intervenciju sa ugradnjom stentova na obolelim arterijskim segmentima. U današnjoj proseduri kod pacijenta Aleksandra Đurkovića, periferne arterije su “pročišćene” toliko uspešno, da čak nije bila potrebna ugradnja stenta.

-Zadovoljstvo mi je što sam u prilici da mojim kolegama sa “Dedinja”, sa kojima, inače, godinama sarađujem, prenesem iskustvo u ovoj izvanrednoj proceduri koja je ogroman iskorak u lečenju periferne arterijske bolesti, tim pre što ona u ovim našim delovima Evrope ima 10 do 14 odsto veću učestalost nego, na primer u Velikoj Britaniji. Ova metoda uveliko smanjuje potrebu za operativnim zahvatima, praktično podrazumeva jednodnevno lečenje, a naš pacijent već sutra može poći kući. A što je veoma značajno, nakon ovako očišćenih krvnih sudova, značajno se povećava, ne samo dužina života, već i njegov kvalitet – kaže prof.dr Vinko Viđak, koji je do sada izveo oko 100 ovakvih intervencija.

Reč je o primeni posebnog kateterskog sistema sa oštrim sečivom za uklanjanje kalcifikovanih naslaga – plakova,koji uzrokuju suženja na perifernim krvnim sudovima, posebno na površnoj butnoj arteriji. Ovu, do sada kod nas neprimenjivanu proceduru, u saradnji sa profesorom Vinkom Viđakom, izvelo tim lekara u kome su dr Želimir Antonić, Siniša Rusović, Branko Petrović, Vladimir Kovačević, na čelu sa prof. dr Draganom Sagićem, upravnikom Službe za invazivnu i interventnu kardiovaskularnu dijagnostiku i terapiju.

Istog dana, mentor timu naših kardiohirurga bio je prof. dr Domingos Ramos de Souza, sa klinike Orebro u Švedskoj, sa kojim su novu, “no touch” procedure radili naši kardiohirurzi Aleksandar Milutinović, Željko Bojović i Slobodan Lokas. Ova, za nas nova procedura, u svetu je već potisnula dosadašnji način “uzimanja” i pripremanja vene-safene, kako bi poslužila kao venski graft,odnosno čuveni bajpas kod koronarnih operacija. Rodonačelnik ove metode koja venski graft štiti od bilo kakve trauma prilikom uzimanja i ugradnje, jer se, za razliku od ranije, uzima sa okolnim tkivom, je upravo dr Souza. Po mnogim naučnim mišljenjima uzimanje “gole” vene- safene već u startu je traumatizovalo i to je ozbiljan razlog bržeg propadanja venskog bajpasa. Metoda prof. Souze je uveliko prihvaćena u svetu i ona “čuva” venu-safenu (koja će poslužiti kao aortokoronarni bajpas) od dodirivanja, a samim tim i od bilo kakvih trauma, čime se produžava njen vek tajanja.

-“No touche” tehnika pripreme venskog grafta za bajpas, podrazumeva maksimalnu pažnju u procesu pripreme za operaciju, gde se vena uzima zajedno sa okolnim tkivom, što nije bio slučaj. Time se isključuje bilo kakvo oštećenje, unapređuje njena trajnost, a time i produžava život operisanih pacijenata. Ugradnja koronarnog bajpasa je najčešća hirurška metoda u celom svetu, pa je, koliko za pacijenta toliko i za celo društvo izuzetno značajno da se podigne kvalitet trajnosti ove operacije, da se ne bi, posle izvesnog niza godina ponovo radila, što je problem i za pacijenta, a i za ekonomiju i budžet društva. Jer, ovakvih bolesnika je veoma mnogo, to je milionska populacija. Pažljiva, nežna preparacija venskog grafta, njegovo uzimanje sa okolnim tkivom, bez ikakvog dodirivanja venskog zida, garancija je njegove trajnosti – kaže prof. dr Souza, koji je dokazao da takvom procedurom reparacije grafta, njegovo preživljavanje može biti i u 90 odsto slučajeva duže od 10 -15 godina, koliko je sada u oko 60 odsto operisanih sa koronarnim bajpasom.

Preparacija safenske vene je prof. dr Souzi donela svetski ugled, a pacijentima sa takvim venskim bajpasom duži život, jer sa okolnim tkivom uzet i sačuvan venski graft, tvrde stručnjaci, na nivou je zdrave grudne arterije, odnosno arterijskog grafta koji se smatra trajnijim i boljim od venskog i obećava dugoročan rezultat.

Source: Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, http://www.ikvbd.com/